Aceste invenţii le-au descoperiri musulmanii care au contribuit la modelarea civilizaţiei aşa cum o ştim, şi de de care beneficiem toţi.

Cafeaua: Primul loc unde băutura favorită a Occidentului a fost preparată azi a fost în Yemen în jurul secolului al IX-lea. În începuturile sale, cafeaua a ajutat sufitii să nudoarmă în timpul nopţilor de devotament. Mai târziu, un grup de elevi au dus-o la Cairo, şi în curând această "injecţie espabilina" s-a răspândit în tot imperiul. În secolul al XIII-lea a ajuns în Turcia, iar În Europa a devenit cunoscută abea în secolul al XVI-lea, când un comerciant veneţian a adus-o în Italia pentru prima dată.

Universitatea: În anul 859 o prinţesă tânăra pe nume Fatima Al-Fihri Vending a fondat prima Universitate pentru absolvenţi în Fez, Maroc. Sora lui Miriam a fondat o moscheeadiacentă şi unind atât complexele Universităţii şi Moscheea al-Qarawiyyin a fost creată o Universitate mare; după 1.200 de ani universitatea încă funcţionează.

Algebra: Termenul provine de la titlul unui tratat celebru scris de un matematician persan intitulat "Kitab al-Jabr Wa l-Mugabala", care tradus spune "Cartea de reducere şicomparare". Construită pe bazele sistemelor greceşti şi indiene, noua ordine algebrică a fost de a unifica numerele raţionale, iraţionale şi mărimi geometrice. Acelaşi matematicianal-Khwarizmi, a fost, de asemenea, primul care a introdus conceptul de a ridica un număr la putere.

Optică: În jurul anului 1000 I.Hr., Ibn al-Haitham (sau Alhazen) a demonstrat că oamenii văd obiectele deoarece ele reflectă lumina care intră în ochii noştri, opuse teorii lui Euclid şi Ptolemeu care au susţinut că ochiul a fost obiectul emiţător de lumină. Acest mare fizician musulman a descoperit, de asemenea, fenomenul de camera obscură, care explicămodul în care ochiul vede imaginile intacte din cauza conexiunilor dintre nervul optic şi creier.

Spitalele: Primul spital a fost fondat în Egipt, în secolul al IX-lea. Primul centru medical ca acesta a fost fondat de Ibn Tulun. Spitalul Ahmad, a fost fondat în anul 872 în Cairo.Acesta oferea asistenţă medicală gratuită pentru toţi cei care aveau nevoie de ea. Din Cairo, acest tip de spitale s-au răspândit în întreaga lume musulmană.