În urma evaluării activităţii desfăşurate în anul 2016, s-au putut constata parametrii de funcţionalitate ai ANI care au la bază eforturile depuse pe fondul schimbarilor la nivelul managementului ANI pentru îmbunătăţirea proceselor şi eficientizarea activităţii în vederea atingerii obiectivelor planificate, eforturi ce au avut ca rezultat:

  1. Activități ocazionate de campania electorală din anul 2016:
  • În contextul alegerilor locale din anul 2016, cu ajutorul Ministerului Afacerilor Interne, A.N.I. a organizat o videconferință cu toți prefecții din teritoriu, ce a avut ca scop optimizarea procesului de completare și depunere a declarațiilor de avere și de interese, dar și diseminarea informațiilor utile cu privire la îmbunătățirea fluxului de transmitere către A.N.I. a declarațiilor.
  • Totodată, în vederea clarificării dificultăților în completarea declarațiilor și a eficientizării sistemului de declarare și depunere a declarațiilor de avere și interese, Agenția a transmis tuturor prefecților județelor Formularele electronice ale declarațiilor de avere și de interese, Ghidul de completare a declarațiilor, Ghidul privind incompatibilitățile și conflictele de interese.
  • Au fost desemnați inspectori de integritate care au răspuns la o linie telefonică specială, oferind asistență de specialitate candidaților, cu privire la regimul juridic al completării declarațiilor , al incompatibilităților/al conflictelor de interese.
  • ANI a actualizat Ghidul de completare a declarațiilor de avere și interese, precum și Ghidul privind incompatibilitățile și conflictele de interese, disponibile pe pagina de Internet a Agenției.
  • Declarațiile de avere și de interese depuse în contextul alegerilor din anul 2016 (520.000 declarații ale candidaților la alegerile locale și aproximativ 11.490 declarații ale candidaților la alegerile parlamentare), au fost colectate, procesate și publicate într-o secțiune distinctă pe site-ul Agenției.

Elaborarea Strategiei pentru prevenirea și sancționarea conflictelor de interese, a incompatibilităților și a averilor nejustificate pentru perioada 2016-2020;

Finalizarea proiectului de implementare a sistemului PREVENT pentru care există cadru legislativ din 20 Octombrie 2016, Legea 184/2016;

Atingerea unui procent de 84% privind statusul „implementat” și „parțial implementat” al recomandărilor privind îmbunătățirea activității;

In ceea ce privește activitatile STI, intreg cadrul procedural a fost revizuit/actualizat pentru a permite un mai bun control asupra ariilor in sfera de competenta.

finalizarea unui procent de 92% din numărul dosarelor începute din anii anteriori (2010, 2011,2012 și 2013);

transferul de bune practici și consolidarea cooperării internaționale cu instituții din domeniul prevenirii și combaterii corupției, cu competențe similare Agenției Naționale de Integritate; instruirea integrala a personalului ANI conform necesitatilor de training identificate în urma procesului de evaluare a performanțelor accentuarea comunicării cu publicul, fiind introdusă secțiunea Newsletter pe site-ul Agenției.

Ariile în care sunt necesare acțiuni de remediere din partea managementului vizează următoarele aspecte constatate în urma verificărilor realizate:

Agenția nu dispune de întreg spectru de competențe necesare pentru administrarea sistemelorØ tehnologiilor pe care le utilizează în prezent.

Top Videos of the Day

Drept consecință continuitatea în administrarea și operarea sistemelor IT este dependentă de servicii prestate de către furnizori externi. Spațiul de lucru și de depozitare dosare este insuficient.