În cazul în care vrei să aplici pentru a obține finanțare din partea Ministerului pentru Românii de Pretutindeni trebuie să verifici câteva condiții de bază.

Ești o persoană eligibilă pentru a aplica pentru o finanțare dacă îndeplinești următoarele condiții:

  • esti reprezentantul legal al unui ONG, fundaţii, biserici sau altă formă de cult, sau a altei forme de organizaţii neguvernamentale constituită din români de pretutindeni;
  • ești persoană fizică autorizată sau juridică de drept public sau privat din România sau din afara granițelor țării care utilizează finanțări nerambursabile pentru desfășurarea de activități destinate sprijinirii românilor din afara granițelor României.

Cum poți verifica dacă proiectul tău este eligibil

În primul rând trebuie să te asiguri că proiectul pe care vrei să-l depui îndeplinește un set de condiții:

  • ideea ta de proiect are legătură cu tipul de activități care sunt prevăzute în statutul asociației/firmei tale
  • Implementarea propriu zisă a proiectului nu va genera nici un fel de conflict de interese
  • proiectul nu are scopul obținerii a nici un fel de profit, în afara cazurilor care sunt prevăzute în mod expres în Legea nr. 321/2006 inclusiv actualizările acesteia.

Pentru a putea obține finanțarea solicitată este obligatoriu ca beneficiarul să poată aduce o contribuție proprie de minim 10% din suma totală solicitată, contribuție care poate fi adusă și în natură.

Această contribuție trebuie să fie cuantificată în mod clar.

Cererea de finanțare va fi depusă însoțită de un set de documente obligatorii.

  • copie după documentul de identitate al reprezentantului oficial al organizației care depune proiectul.
  • documentul de constituire, statutul asociației, procesul verbal de numire a conducerii împreună cu ultima hotărârea judecătorească de înființare sau actul legal de înregistrare, certificatul fiscal. Actele trebuie traduse în limba română, și trebuie parafate cu mențiunea „conform cu originalul”.

Toate documentele pot fi scanate și apoi trimise în format electronic către Ministerul pentru Românii de Pretutindeni, urmând ca documentele să fie transmise ulterior în format original la adresa oficială a Ministerului.

Având în vedere normele în vigoare, documentele pot fi transmise și prin e-mail si semnate cu certificat de semnătură electronică, acest mod de transmitere fiind acceptat de Ministerul Românilor de Pretutindeni.

Top Videos of the Day

Adresa oficială a MRP este: Bulevardul Primăverii, nr. 22, sector 1, cod poştal 011972, Bucureşti, România.