Ministerul Educației și Științei din Bulgaria utilizează Sistemul de Clasificare a Universităților ca unul dintre instrumentele utilizate în aplicarea unui model de finanțare universitară și de admitere care leagă valoarea fondurilor de calitatea educației oferite.

Acest lucru permite universităților care oferă o educație mai bună să primească sume mai mari de finanțare și cote mai mari de admitere. Utilizarea Sistemului de Clasificare a Universităților ajută Ministerul Educației și Științei la optimizarea rețelei universitare din țară și la îmbunătățirea eficacității managementului financiar în sistemul de învățământ superior.

Universitățile includ un alt grup de părți interesate care utilizează datele din Sistemul de Clasificare a Universităților. Sistemul funcționează ca un instrument imparțial și obiectiv pentru măsurarea eficacității politicilor și activităților desfășurate de universități.

Sistemul de clasificare identifică atât punctele slabe care trebuie îmbunătățite, cât și punctele forte pe care universitățile trebuie să le concentreze și să le utilizeze ca un avantaj față de alte școli în atragerea potențialilor studenți. De când sistemul de clasificare a fost lansat în 2010, a existat o tendință moderată pentru universități să închidă domeniile profesionale slab clasate, noi sau mici.

Unul dintre scopurile principale ale Sistemului de Clasificare a Universităților este de a ajuta potențialii studenți să facă o alegere în cunoștință de cauză cu privire la viitorul lor domeniu de studiu și de muncă.

Top Videos of the Day

Echipa de audit a efectuat un sondaj în rândul elevilor din clasele a XI-a și a XII-a de la 10% din toate școlile din învățământul secundar din țară. Rezultatele studiului arată că 70% din cei 9.095 de respondenți nu sunt familiarizați cu sistemul de clasificare. Doar 13% dintre elevi au răspuns că au folosit de fapt sistemul pentru un scop sau altul . Sunt necesare să fie adoptate măsuri suplimentare de către Ministerul Educației și Științei pentru a promova sistemul în rândul potențialilor studenți. Informațiile colectate de universități sunt utilizate de Agenția Națională de Evaluare și Acreditare.

În procesul de acreditare, Agenția monitorizează și evaluează sistemele pe care universitățile le-au creat pentru urmărirea evoluției carierei absolvenților, dar cuprind doar o mică parte din criteriile complete de acreditare.