Deși obiectivele GCTS nu includ fapte și cifre referitoare la studenții care au absolvit în Ungaria și apoi au fost angajați în străinătate, chestionarul Sistemului de urmărire a carierei conține date referitoare la migrația absolvenților.

Studiile finale ale Educatio Ltd, publicate în fiecare an între 2011 și 2015, precum și baza de date GCTS conțin date referitoare la numărul de absolvenți care lucrează în străinătate pe ramuri de învățământ superior și pe țări țintă. Acestea conțin, de asemenea, date referitoare la concordanța dintre diploma și domeniul în care activează absolvenții. Deși datele sunt disponibile, obiectivele Sistemului de urmărire a carierei pentru absolvenții care lucrează în străinătate nu au fost încă elaborate.

Cu toate că datele relevante sunt disponibile accesând baza de date a sistemului, nu este posibilă măsurarea utilizării acestora din perspectiva luării deciziilor strategice. În ceea ce privește rata absolvenților care lucrează în străinătate, baza de date GCTS nu permite o estimare fiabilă, deoarece rata de răspuns a fost chiar mai mică decât cea a absolvenților care lucrează în Ungaria și, prin urmare, nu poate fi considerată o rată de răspuns reprezentativă. Totuși, tendințele pot fi estimate. Pe baza datelor, s-a constatat că rata tinerilor absolvenți care lucrează în străinătate în cei cinci ani auditați a crescut, în ciuda unei ușoare scăderi în 2015

Proporția persoanelor care lucrează în străinătate este foarte dispersată în rândul diferitelor profesii. Este mai mare în rândul absolvenților de medicină și asistență medicală, științe sportive, artă și mediere artistică, iar cea a absolvenților din agricultură, drept, administrație publică și competențe pedagogice este mai mică decât proporția medie a absolvenților care lucrează în străinătate

Sustenabilitatea Sistemului

Sistemul trebuie să funcționeze până la sfârșitul celui de-al cincilea an, adică până la 31 decembrie 2019, după încheierea proiectului de stimulare.

Top Videos of the Day

- La nivel central, sustenabilitatea este garantată de resursele financiare disponibile, precum și de contextul tehnic și profesional.

- La nivel instituțional, obligațiile privind sustenabilitatea au fost îndeplinite, iar bunele practici susțin durabilitatea pe termen lung

Articolul are sursa: Studiu comun: Principalele caracteristici, constatări, mesaje ale auditului în cooperare privind Sistemele de urmărire a carierei absolvenților în Romania și Bulgaria- Curtea de Conturi a Romaniei.