Studiul național de monitorizare a inserției absolvenților de studii universitare pe piața muncii a fost realizat în cadrul grantului Absolvenții și piața forței de muncă. Acest studiu, la care au participat 48.602 de absolvenți, a analizat calea socioprofesională a absolvenților imediat după absolvire, după o perioadă considerată suficientă pentru a atinge un anumit nivel profesional, pentru a sublinia o percepție specifică a nevoilor profesionale ale angajatorilor. Conform acestui studiu, 32% dintre absolvenți aveau un loc de muncă parțial legat de domeniul studiat, 39% au lucrat în domenii foarte diferite și 35% au lucrat în domeniul studiat.

Studiul Studenți, Absolvenți și Piața forței de muncă a fost realizat în cadrul Politicilor de finanțare bazate pe dovezi și pe impactul pe piața forței de muncă (INFO-HE) vizând analiza corelației ofertei educaționale cu cerințele pieței muncii. Acesta este cel mai elocvent studiu privind legătura dintre oferta educațională și cerințele pieței muncii și a fost realizat pe numărul total de absolvenți (studii de licență) la nivel național (281.922 de persoane care au absolvit în 2010 și 2014, din toate instituțiile de învățământ superior indiferent de proprietate – publică/privată).

Prin proiectele "Absolvenții și piața muncii" și "INFO-HE" au fost dezvoltate și utilizate instrumentele de monitorizare a parcursului socioprofesional al absolvenților învățământului superior fiind realizate studii privind grupurile de absolvenți din anii 2005- 2009, 2006-2010 și 2010-2014.

Top Videos of the Day

Proiectul "Absolvenții și piața muncii" a beneficiat de rezultatele programului PHARE TVT-RO 2005, prin care s-au dezvoltat metodologii și instrumente pentru monitorizarea inserției absolvenților de învățământ superior pe piața muncii, rezultate ulterior implementate în activitatea ministerului.

Ulterior, INFO-HE a folosit experiența studiilor anterioare ca sursă principală de informații pentru dezvoltarea unei metodologii în conformitate cu metodologiile anterioare de studiu, pentru a păstra relevanța/comparabilitatea datelor, precum și pentru a întări caracterul longitudinal al studiului.

Cu toate acestea, rezultatele au arătat o adecvare slabă a conținutului educațional si a rezultatelor învățării la cerințele pieței muncii, indiferent de domeniu.

Barometrul de calitate a învățământului superior a fost realizat în România timp de trei ani (2009, 2010 și 2015) în cadrul proiectelor "Asigurarea calității în învățământul superior în România în context european. Dezvoltarea managementului calității academice la nivel sistemic și instituțional – ACADEMIS" (2009, 2010), "Dezvoltarea și consolidarea culturii calității în învățământul superior românesc – QUALITAS" (2015). Anchetele au inclus următoarele subiecte: evaluarea procesului educațional; construirea de abilități și competențe; dezvoltarea personală; cariera profesională; stilul de viață, valorile; datele socio-demografice.