În anul 2017 Agenția Națională de integritate a emis constatări care au dus la confiscarea averilor a 20 de persoane dintre care:

6 funcționari publici cu statut special 6 ofițeri de poliție, dintre care 4 cu funcție de conducere

2 directori instituție publică 1 director R.A.D.E.T.,

1 director C.F.R. 3 demnitari autorități centrale

1 prefect,

1 fost președinte A.N.R.P.

1 ministru

1 manager societate comercială aflată sub autoritatea primăriilor

5 aleși locali

1 funcționar public

2 persoane cu funcție de conducere / control din cadrul instituțiilor / autorităților publice centrale sau locale

un manager al societății de administrare a imobilelor aflate în proprietatea Primăriei Brașov

un primar,

3 consilieri locali,

un consilier județean

un șef birou – Direcția Județeană pentru Accize și Operațiuni Vamale Ilfov

un director adjunct - Inspectoratul Teritorial de Regim Silvic și de Vânătoare Râmnicu-Vâlcea

De asemenea, în anul 2017, 874 incompatibilități au rămas definitive (prin necontestarea raportului de evaluare sau prin decizii irevocabile ale instanțelor), din care:

40 - demnitari autorități centrale din care - 25 deputați, 5 senatori, 7 foști sau actuali președinți sau vicepreședinți ai Instituțiilor publice 3 , 1 subprefect, 1 secretar de stat, 1 secretar general

593 - aleși locali din care - 265 consilieri locali, 78 consilieri județeni, 135 viceprimari, 106 primari, 4 consilieri generali – Consiliul General al Municipiului București, 2 – președinți Consilii Județene, 3 – vicepreședinți Consilii Județene

12 - funcționari publici cu statut special - 12 polițiști, dintre care 6 cu funcție de conducere

75 - persoane cu funcții de conducere din cadrul instituțiilor / autorităților publice centrale sau locale

135 - funcționari publici

14 - alte categorii prevăzute de Legea nr.

176/2010 din care 1 membru C.N.S.A.S. 13 , 5 membri în Consiliul de administrație al S.R.R. 14 , 2 foști membrii C.N.A. 15 , 2 foști membri ai C.A.S. 16 , 1 membru al Comitetului Director al S.R.T. 17 , un membru al Comitetului.

Această statistică a fost preluată din raportul de activitate al ANI aferent anului 2017, pe pagina de internet a acestei instituții. Pentru mai multe detalii privind activitatea Agenției Naționale de Integritate orice persoană interesată poate acesa pagia de internet a agenției și vizualiza rapoartele periodice de activitate publicate de agenție.