Politica de stat adoptată privind gestionarea migrației absolvenților în străinătate Politica de stat privind gestionarea proceselor de migrație în rândul absolvenților de studii universitare se concentrează pe două direcții principale – atragerea emigranților bulgari înapoi și atragerea imigranților străini cu înaltă calificare în țară. Cele două strategii de migrare care erau în vigoare în perioada auditată au identificat deficiențe semnificative în ceea ce privește cadrul instituțional și disponibilitatea datelor necesare pentru realizarea efectivă a politicilor de stat.

Caracterul puternic fragmentat al politicii privind migrația absolvenților, lipsa unor obiective și acțiuni clare în documentele strategice relevante și responsabilitățile insuficiente atribuite colectării și analizării datelor împiedică monitorizarea și gestionarea eficientă a proceselor de migrație.

Sisteme stabilite pentru urmărirea migrației absolvenților în străinătate

Strategiile de migrație subliniază nevoia de a lua măsuri care să producă date statistice comparabile, analize, studii și sondaje publice în scopul realizării cu succes a politicilor de migrație.

Nu au fost întreprinse astfel de măsuri în perioada auditată. Strategia actualizată privind ocuparea forței de muncă identifică, de asemenea, lipsa unei baze de date cantitative sau calitative ca obstacol în formularea unei politici adecvate privind gestionarea migrației forței de muncă. Nu a fost elaborat niciun sistem dedicat pentru colectarea datelor privind migrația absolvenților în străinătate la nivel național sau instituțional și nu a fost efectuată o analiză cuprinzătoare a fluxurilor de migrație a forței de muncă spre și dinspre Bulgaria.

Top Videos of the Day

Grupurile vizate, identificate ca fiind cele mai importante în strategiile de migrație, inclusiv emigranții bulgari cu înaltă calificare profesională, persoanele de origine bulgară și străinii care au absolvit o universitate bulgară, nu sunt monitorizați. În absența unei politici de stat unitare privind gestionarea migrației absolvenților și a unor eforturi naționale sincronizate, fiecare organism național, în cadrul propriilor responsabilități, desfășoară activități individuale relevante pentru migrația absolvenților.

Mai mult de 27 de instituții au date privind migrarea forței de muncă cu înaltă calificare. Potrivit Ministerului de Interne și Agenției pentru Ocuparea Forței de Muncă, în perioada 01.01.2011-30.09.2016 au fost angajați peste 11.554 de absolvenți bulgari. În același interval, accesul la piața muncii din Bulgaria a fost acordat unui număr de 1.970 de cetățeni străini cu înaltă calificare profesională. În ceea ce privește certificatele APOSTILLE1 eliberate pe documentele care autentifică o diplomă de învățământ superior, Ministerul Educației și Științei nu poate realiza deosebirile între diplome, certificate și alte documente cărora li s-a eliberat un certificat APOSTILLE.

Centrul Național de Informare și Documentare a verificat nivelul de studii superioare obținut în universitățile străine de 2.677 de persoane în perioada 01.01.2011-30.06.2016.

Dezvoltarea carierei acestor persoane în Bulgaria sau în străinătate nu este monitorizată. Potrivit organismelor responsabile cu verificarea calificărilor profesionale, 8.405 de certificate au fost eliberate persoanelor care au obținut calificarea profesională în Bulgaria cu intenția de a exercita o profesie reglementată în străinătate. În special, aceștia sunt profesioniști în domeniul medical – 7.245 (figura 2). Un număr de 764 de certificate de calificare profesională dobândite în străinătate au fost eliberate persoanelor pentru a ocupa o profesie reglementată în Bulgaria, cea mai mare parte dintre acestea − 550 − sunt și medici.

Comparând numărul de cadre medicale care au părăsit țara (7.245) cu numărul de absolvenți universitari de medicină (22.480) în aceeași perioadă, se observă un dezechilibru semnificativ pe care migrația îl provoacă pe piața forței de muncă. Medicii care părăsesc țara reprezintă o treime din cei care au dețin o diplomă de licență în medicină. În mod firesc, trebuie luat în considerare faptul că este posibil ca medicii care au primit un certificat destinat să lucreze în străinătate să nu fi părăsit țara. Potrivit rapoartelor a 11 universități, 2.220 de absolvenți au lucrat în străinătate în perioada 2013-2015.