Bună practică 1 – Dialogul cu angajatorii Universitatea King Sigismund a început să urmărească atent cariera absolvenților săi la mijlocul anilor 2000. "Modelul de dialog" stabilit de universitate implică adresarea de întrebări angajatorilor și absolvenților despre abilitățile și competențele necesare pentru o anumită profesie și identificarea gradului în care absolvenții au obținut aceste competențe. Studenții activi trebuie să fie interogați folosind o metodă similară cu privire la opiniile lor privind necesitatea competențelor necesare pentru profesia lor viitoare și măsura în care leau abținut deja. Instituția informează profesorii despre rezultate și le introduce în programul de educație al instituției pentru a găsi un echilibru între abilitățile dorite și cele existente

Bună practică 2 − Rezultatele GCTS sunt integrate în strategie Universitatea Szent István și Universitatea Semmelweis au rezumat procesele și sarcinile care trebuie implementate în legătură cu sistemul de urmărire a carierei absolvenților într-un manual de utilizare și într-un document strategic.

Cu ajutorul GCTS, se fac recomandări privind competitivitatea, competențele, direcțiile de formare și structura educațională. În plus, îi ajută pe cei care participă la sistem, creând astfel linii directoare pentru punerea în aplicare a sarcinilor care trebuie îndeplinite și o descriere detaliată a sarcinilor în cazul schimbărilor de personal.

Bună practică 3 – GCTS ca instrument de alegere a unei viitoare profesii pentru studenți Educatio Ltd utilizează grafice informative pentru a ilustra oportunitățile de carieră ale facultăților și profesiilor specifice pe site-ul www.felvi.hu/diplomantul. Înainte de a absolvi sau de a lua o decizie cu privire la carieră, studenții pot obține cu ușurință informații prin intermediul serviciului "Info-grafice" despre oportunitățile oferite de diferitele facultăți din învățământul superior.

Top Videos of the Day

Furnizorul de servicii arată numărul de absolvenți dintr-o anumită facultate, raportul de gen și rata studenților care își continuă studiile până la nivel de master. Pe baza datelor GCTS, graficele indică universitatea la care un anumit curs este disponibil.

Câmpul intitulat "Dincolo de diplomă" arată procentul de absolvenți ai unui anumit curs sau care caută un loc de muncă la momentul studiului. Se afișează, de asemenea, salariul mediu lunar brut și rata ocupării forței de muncă în domeniile care necesită o diplomă. Datele rezumate pe facultăți și profesii sunt suficient de detaliate și îi ajută pe studenți să ia o decizie cu privire la alegerea carierei viitoare. Solicitanții sunt familiarizați cu informațiile grafice și le folosesc atunci când iau decizii. La expoziția "Educatio" din 2016, s-a înregistrat o creștere semnificativă a numărului de vizitatori interesați de graficul informativ comparativ cu anul precedent.