În prima parte a anului 2017, experții Agenției au purtat discuții tehnice privind operaționalizarea sistemului PREVENT cu reprezentanții Agenției Naționale pentru Achiziții Publice (A.N.A.P.), în vederea identificării de elemente rezultate din sistemul PREVENT care ar putea sprijini activitatea de verificare a procedurilor de achiziții strict cu privire la respectarea dispozițiilor legale prevăzute de Legea numărul 98 din 2016 privind achiziţiile publice și actul normativ numărul 99 din anul 2016 privind achiziţiile sectoriale, activitate efectuată de către A.N.A.P.

De asemenea, inspectorii de integritate au participat la întâlniri de lucru cu reprezentanții Agenției pentru Agenda Digitală a României (A.A.D.R.), referitoare la implementarea Formularului de Integritate în sistemul electronic de achiziții publice.

Inspectorii de integritate din cadrul Serviciului Analiză și Prevenție au efectuat sesiuni de testare pe baza Formularului de integritate creat în aplicație temporar (mediu de dezvoltare) în vederea maturizării în utilizarea modulelor informatice PREVENT. Formularul de integritate a fost lansat în producție la data de 20 iunie 2017 în Sistemul Electronic de Achiziții Publice (S.E.A.P.), urmând a fi integrat în viitor în Sistemul informatic colaborativ pentru mediu performant de desfășurare a achizițiilor publice (S.I.C.A.P.), atunci când acesta va fi funcțional.

De asemenea, au avut loc discuții tehnice referitoare la modulele informatice cu prestatorii de administrare IT ai sistemului PREVENT.

În același timp, Reprezentanții Agenției Naționale de Integritate au avut și întâlniri cu reprezentanții Băncii Europene de Investiții (B.E.I.) și ai Agenției Naționale pentru Achiziții Publice, în baza acordului de implementare, având drept scop elaborarea unui „Îndrumar pentru uzul Autorităților Contractante privind prevenirea, identificarea și remedierea Conflictelor de Interese în procesul de achiziție publică”, ghid care să cuprindă elemente de conflict de interese.

Top Videos of the Day

Varianta finală a Ghidului a fost transmisă către Banca Europeană de Investiții (B.E.I.) la data de 5 mai 2017, urmând circuitul de aprobare între A.N.A.P., A.N.I. și Secretariatul General al Guvernului (S.G.G.).

Sistemul informatic PREVENT a devenit operațional la data de 20 iunie 2017, atât pentru fondurile naționale cât și pentru cele europene.

Agenția a pus la dispoziția celor interesați, pe siteul său, un set de informații utile cu privire la completarea Formularului de integritate și o listă a celor mai frecvente solicitări de informații privind mecanismul de prevenire a conflictului de interese în procedura de atribuire a contractelor de achiziție publică și răspunsurile aferente.

Această situație este extrasă din Raportul ANI aferent anului 2017.