În ceea ce privește funcțiile de conducere, în cadrul direcției sunt prevăzute 68, iar la data de 31 decembrie 2015 erau ocupate 51 şi 17 erau vacante.

În anul 2014, din cele 68 de funcții de conducere prevăzute, erau ocupate 55, iar 13 erau vacante. Comparativ în anul 2014, se constată o scădere a gradului de ocupare a funcțiilor de conducere prin numire, la 75% în anul 2015.

Vechimea în funcție – procurori: - 5-10 ani - 33; - 10-15 ani - 47; - 15-20 – 111; - mai mult de 20 ani – 65.

Structura pe sexe – procurori: - femei - 117; - bărbați - 139.

Repartiția pe grupe de vârstă: - 20-30 ani - 1; - 30-40 ani - 63; - 40-50 ani - 158; - 50-60 ani - 29; - 60-70 ani - 5.

În ceea ce privește personalul auxiliar de specialitate, s-au organizat în cursul anului 2015 următoarele concursuri şi examene: examenul pentru definitivare în funcție a personalului auxiliar de specialitate debutant din cadrul direcției, concurs de promovare în grade sau trepte profesionale superioare ori din funcția de grefier cu studii medii în cea de grefier cu studii superioare, în cadrul direcției şi 4 concursuri de promovare în funcții de execuție a personalului auxiliar de specialitate la instanțe sau parchete superioare.

În cursul anului 2015, s-a organizat concurs pentru ocuparea a 2 posturi de personal contractual în cadrul DEFA, în urma căruia au fost ocupate cele două posturi vacante.

Procurorii din cadrul direcției au participat la diverse forme de pregătire profesională, după cum urmează: - 73 de procurori au participat la seminarii organizate de către Institutul Național al Magistraturii; - 4 procurori au participat în calitate de formatori la seminarii organizate de către Institutul Național al Magistraturii; - 32 de procurori au participat la seminarii în străinătate; - 65 de procurori au participat la conferințe, prelegeri, reuniuni de lucru; - 72 de procurori au participat la alte forme de pregătire organizate de Consiliul Superior al Magistraturii, EJTN, Ambasada SUA, Academia Națională de Informații Mihai Viteazul.

Top Videos of the Day

Sursa: Raport de activitate DIICOT 2015