La data de 31 decembrie 2015, statul de funcții aprobat de Plen pentru Curtea de Conturi cuprindea 1.595 de posturi. Din acestea, 18 revin membrilor Curții de Conturi, 1.255 auditorilor publici externi și 322 revin activităților de sprijin ale auditului public extern.

În perioada 2012-2015, numărul posturilor vacante în totalul posturilor a variat între 8% și 4%, astfel: 74 de posturi (8%) la 31 decembrie 2012, 83 de posturi (8%) la 31 decembrie 2013, 53 de posturi (4%) la 31 decembrie 2014 și 97 de posturi (6%) la 31 decembrie 2015.

Politica de recrutare a Curții de Conturi pentru personalul de specialitate se realizează prin concursuri cu respectarea principiilor generale ale legislației și condițiilor aplicabile personalului.

În domeniul resurselor umane, Curtea de Conturi aplică o politică de recrutare a personalului cu specializări profesionale în domeniile finanțelor publice, contabilității, dreptului, ingineriei, auditului etc. În anul 2015 au fost organizate concursuri pentru ocuparea unor posturi vacante de auditori publici externi în structurile centrală și teritorială ale Curții de Conturi și de personal pentru sprijinul activității de audit public extern.

Ca urmare a acestor concursuri au fost recrutați 72 de noi angajați pentru posturile de audit, din care 37 de auditori publici externi permanenți și 35 temporari și 25 pentru sprijinul activității de audit. Numărul auditorilor publici externi angajați s-a diminuat cu 48 ca urmare a ieșirilor naturale din activitate (pensionări și decese), iar cel al personalului de sprijin al auditului s-a diminuat cu 20 ca urmare plecărilor prin acordul părților, pensionări, demisii și decese.

Top Videos of the Day

Personalul de specialitate al Curții de Conturi este format, în prezent, în proporții diferite de bărbați și de femei. În structura posturilor de auditori publici externi ocupate, ponderea bărbaţilor este de 45%, iar cea a femeilor de 55%.

După profilul de vârstă, la finele anului 2015, 159 de salariați pot fi considerați ca fiind în faza de integrare în Curtea de Conturi, 929 în faza exercitării activității de auditor public extern și 410 se regăsesc la finalul carierei și se pregătesc pentru pensionare.

Grupa de vârstă cu cei mai mulți auditori publici externi este grupa cuprinsă între 56 și 60 de ani cu 224 de auditori (19%), iar în grupa peste 61 de ani sunt 122 de auditori, toți de gen masculin, situații care arată că în următorii 10 ani vor părăsi activitatea 436 de auditori, respectiv 29% din total. Pe locul doi se află grupa de vârstă cuprinsă între 51 și 55 de ani cu 196 de auditori, profil de vârstă care reprezintă 17% din total, grupă în care femeile sunt mai numeroase decât bărbaţii. Ponderea deținută de grupa de vârstă 36-40 ani, de 16%, arată faptul că personalul de specialitate al Curții de Conturi se înnoiește cu persoane cu o experiență deja acumulată și competențe adecvate.

Sursa: Raport de Activitatea Curtea de Conturi 2015