Curtea de Conturi urmărește perfecționarea pregătirii profesionale atât a întregului personal de specialitate, pentru consolidarea statutului profesional de practician în auditul public extern al fondurilor publice naționale și al fondurilor nerambursabile primite de România de la bugetul Uniunii Europene, cât și a personalului cu statut de funcționar public și a personalului contractual.

Pentru aceasta, Curtea a avut în vedere să asigure pe an 40 de ore (cinci zile) de formare profesională pentru fiecare auditor public extern. Curtea de Conturi are organizat un sistem propriu gratuit de formare profesională, cu formatori proprii (personal de specialitate al Curții de Conturi) și centre de formare, care include formarea profesională a auditorilor publici externi corespunzător necesităților identificate cu ocazia evaluării anuale a performanțelor profesionale individuale.

Perfecționarea continuă a pregătirii profesionale contribuie la dezvoltarea cunoștințelor și abilităților în exercitarea atribuțiilor de auditor public extern. Pentru formarea profesională care are tematici specifice, Curtea de Conturi a apelat la formatori externi din cadrul instituțiilor/firmelor care furnizează programe de formare profesională pe baze contractuale, conform cererilor de ofertă transmise acestora, selectate în condițiile legii. Formarea profesională este un obiectiv specific al Strategiei dezvoltării instituționale a Curții de Conturi și este preluat și dezvoltat în Strategia de resurse umane. Pentru auditorii publici externi nou-angajați în structurile centrală și teritorială, Curtea de Conturi organizează și desfășoară după fiecare sesiune de recrutare un curs introductiv, cu scoatere din activitatea curentă.

Top Videos of the Day

Scopul acestui curs îl constituie pregătirea profesională de bază care să permită familiarizarea auditorilor publici externi nou-angajați cu cunoștințele profesionale tehnice și abilitățile interpersonale necesare îndeplinirii atribuțiilor ce le revin în desfășurarea activităților specifice Curții de Conturi.

Seminariile și cursurile organizate pentru formarea profesională s-au desfășurat la sediul central și la sediile celor 11 camere de conturi care au amenajate centre de formare profesională. În anul 2015, conform programului anual de formare profesională, s-au organizat și desfășurat 2 cursuri de formare profesională inițială pentru cei 37 de auditori publici externi nou-angajați cu statut permanent. Aceștia au beneficiat de 1.110 zile de pregărire profesională, câte 30 de zile pentru fiecare auditor public extern.

Pentru formarea profesională continuă au fost organizate 52 de seminarii în domeniile auditului public extern, contabilității publice și raportărilor financiare, achizițiilor publice, concesionării și închirierii patrimoniului public al statului, comunicării, combaterii fraudei și corupției, contenciosului administrativ.

La aceste seminarii au participat 929 de auditori publici externi, care au beneficiat de 4.181 de zile, în medie câte 4,5 zile pentru o participare. Costurile aferente celor două categorii de formare profesională s-au asigurat din bugetul Curţii de Conturi aprobat pentru anul 2015.

Sursa: Raport de activitate Curtea de Conturi