Conform raportului Curții de Conturi pe anul 2015, în cadrul acestui obiectiv, pentru perioada de programare 2007-2013, România derulează un număr de 7 programe operaţionale, respectiv Programul Operațional Regional, POS Creşterea Competitivității Economice, PO Asistenţă Tehnică, POS Mediu, POS Transport, POS Dezvoltarea Resurselor Umane, PO Dezvoltarea Capacităţii Administrative. Aceste programe sunt finanțate din Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European și Fondul de Coeziune.

Pe parcursul anului 2015, pentru obiectivul convergență, Autoritatea de audit a întreprins 31 de misiuni de audit, din care 8 misiuni de audit de sistem, 7 misiuni de audit de operațiuni, 7 misiuni suplimentare de audit solicitate de CE și 9 misiuni de urmărire a recomandărilor formulate în cursul misiunilor de audit anterioare și una de desemnare.

Aceste misiuni au vizat atât funcționarea sistemelor de management și control, cât și cheltuielile declarate Comisiei Europene în anul 2014. Sintetic, principalele deficiențe care vizează sistemele de management și control sunt cele cu privire la fiabilitatea scăzută a controalelor și verificărilor efectuate de către entitățile direct responsabile de gestionarea programelor/ fondurilor nerambursabile; deficiențe în cadrul proceselor de evaluare-selecție, verificarea cererilor de rambursare/plată, monitorizarea implementării proiectelor prin efectuarea vizitelor la fața locului, verificarea cheltuielilor salariale, întârzierea implementării unor recomandări ale Autorității de Audit, în special a celor ce privesc completarea/actualizarea procedurilor de lucru, rezultate în urma auditurilor de sistem anterioare.

Top Videos of the Day

În ceea ce privește auditul de operațiuni,

Autoritatea de Audit a verificat în anul 2015 cheltuieli declarate Comisiei Europene în valoare de 6.104.769 mii lei, ceea ce reprezintă 33,66% din totalul cheltuielilor declarate Comisiei Europene în anul 2014, respectiv suma de 18.134.210 mii lei. În cadrul cheltuielilor auditate au fost identificate nereguli în valoare totală de 422.329 mii lei, din care 258.665 mii lei reprezintă impactul în cheltuielile anului 2014 supuse verificărilor de audit a corecțiilor financiare aplicate la valoarea contractelor ca urmare a nerespectării legislației din domeniul achizițiilor publice, iar 163.664 mii lei reprezintă cheltuieli neeligibile. Valoarea corecțiilor financiare aplicate în anul 2014, raportată la valoarea contractelor este de 724.044 mii lei.