Curtea de Conturi a organizat, prin reglementări proprii, un sistem de asigurare și control al calității activităților de audit și control. Acţiunile de evaluare au urmărit analiza modului de asigurare şi control al calităţii activităţii de control și audit de către conducere şi auditorii publici externi în prima etapă, respectiv pe parcursul desfăşurării activităţilor specifice la nivelul structurilor de specialitate.

În anul 2015, controlul calității a fost asigurat prin 12 acțiuni de evaluare a activităților organizate și desfășurate de 9 camere de conturi și de 3 departamente de audit/control. Ca urmare a verificărilor au fost redactate proiectele rapoartelor de evaluare a activității de audit/control, care au fost definitivate cu conducerea fiecărei structuri de specialitate verificate ca urmare a concilierilor prevăzute de metodologia de evaluare a activităților specifice.

Dintre cele 12 proiecte ale rapoartelor de evaluare, 10 au fost analizate în comisii de specialitate constituite conform pct. 456 din Regulamentul privind organizarea și desfășurarea activităților specifice Curții de Conturi, precum și valorificarea actelor rezultate din aceste activități, aprobat prin Hotărârea Plenului nr. 155/2014. După discutarea proiectelor rapoartelor în comisiile de specialitate, fiecare echipă de evaluare a definitivat rapoartele, care au fost prezentate Plenului sub forma unor sinteze, aprobate de către acesta. Pentru diseminarea bunelor practici constatate de echipele de evaluare și consemnate în rapoarte, precum și pentru evitarea perpetuării anumitor practici greșite, sintezele rapoartelor au fost postate pe portalul intern la care toți auditorii publici externi au acces.

Top Videos of the Day

Prin acțiunile de evaluare desfăşurate s-au urmărit, în principal, următoarele obiective:

elaborarea, modificarea și realizarea planului multianual și a programului anual de activitate;

organizarea și efectuarea activităților specifice, precum asigurarea calității pe parcursul desfășurării acestora;

valorificarea constatărilor înscrise în actele întocmite de către auditorii publici externi;

introducerea/actualizarea datelor în aplicațiile informatice prin care se gestionează activitatea de audit și control;

elaborarea Raportului public anual, a rapoartelor privind finanțele publice locale și a celorlalte rapoarte speciale pe domenii de activitate; arhivarea documentelor;

modul de implementare a strategiilor Curții de Conturi.

Verificările efectuate pentru evaluarea activităților de audit/ control organizate și desfășurate de structurile de specialitate au evidențiat că: organizarea, planificarea, execuția și raportarea acțiunilor de audit și control nu s-au efectuat, în toate cazurile, în conformitate cu standardele proprii de audit; arhivarea electronică în aplicațiile informatice prin care se gestionează activitatea de audit și control nu s-a realizat în toate cazurile conform metodologiei specifice acestei activități; prima etapă a procesului de asigurare și control al calității activităților specifice organizate și desfășurate la structurile evaluate nu s-a efectuat în toate situațiile conform regulamentului.

Sursa: Raport Curtea de Conturi 2015