Inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului și valoarea bunurilor din patrimoniul public al statului reflectate în acest inventar, nu prezintă o imagine fidelă a bunurilor și nici a valorii acestora, întrucât nu sunt cuprinse toate bunurile aparținând statului, iar unele bunuri sunt înregistrate, cu valori mult subevaluate, de „0 lei”, respectiv de „1 leu”.

Practic, în Inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public ar trebui să se regăsească valoarea tuturor bunurilor din domeniul public raportate în situațiile financiare ale ordonatorilor principali de credite.

Din verificarea efectuată la nivelul MFP a rezultat că: - valoarea patrimoniului înregistrată în evidența contabilă și raportată în situațiile financiare ale instituțiilor publice, la data de 31.12.2014 este de 202.430.560.354 lei (196.916.012.012 lei buget de stat, 5.046.827.611 lei buget local, 465.371.329 lei buget asigurări, 2.349.402 lei buget instituții autonome);

- valoarea patrimoniului public din Inventarul centralizat al bunurilor, prezentat de către MFP este de 165.808.029.775 lei (165.786.676.366 lei instituții publice și alte autorități, 21.353.409 lei autorități publice locale).

În aceste condiții, valoarea totală a bunurilor din patrimoniul public al statului care nu se regăsește în inventarul centralizat al domeniului public al statului este de 36.622.530.579 lei, fiind compusă din: 31.160.768.613 lei buget de stat, 5.025.474.202 lei buget local, 438.744.276 lei buget asigurări, 2.456.512 lei buget instituții autonome.

Această diferență între valoarea patrimoniului public din Inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului și cea din evidențele contabile ale instituțiilor publice este dată și de existența, în inventarul centralizat, a unor bunuri cu valoare „0 lei” și, respectiv de „1 leu”. Spre exemplu, în cazul a 30 de ordonatori principali de credite ai bugetului de stat, în inventarul centralizat există 3.548 de poziții cu valoare de „0 lei” și 1.711 de poziții cu valoare de „1 leu”.

Top Videos of the Day

Valoarea abaterii este de 36.622.530.579 lei și reprezintă valoarea aferentă bunurilor din patrimoniul public al statului care nu a fost raportată, la data de 31.12.2014, în Inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, prezentat pe site-ul MFP și monitorizat de către Direcția Generală de Legislație și Reglementare în Domeniul Activelor Statului.

Cauzele care au condus la încălcarea legii sunt următoarele:

- neinițierea/neadoptarea actelor normative care să stea la baza modificărilor intervenite în Inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului de către ministere sau de către alte organe de specialitate ale autorităților publice centrale și locale, precum și de autorități administrative autonome;

- neefectuarea reevaluării bunurilor din domeniul public al statului;

- neoperarea modificărilor , în termenul prevăzut de legislația în vigoare.