O parte din bolile rare (MCPZ tip II, MCPZ I, Sindrom de imunodeficienţă primară) au fost derulate de CNAS din a doua parte a anului 2012, în prima parte fiind derulate de Ministerul Sănătăţii. Bolnavii cu epidermoliză buloasă au beneficiat în cursul anului 2012 numai de medicamente.

În anul 2012 au fost tratați un număr de 4.946 pacienți, pentru care au fost efectuate cheltuieli în valoare de 181.398 mii lei.

În anul 2013 au fost tratați un număr de, la 1.718 pacienți, pentru care au fost efectuate cheltuieli în valoare de 66.712 mii lei.

În anul 2013, numărul bolnavilor tratați în cadrul programului de sănătate a scăzut față de 2012, la 1.718 pacienți, întrucât tratamentul bolnavilor cu hemofilie și talasemie a fost finanțat din FNUASS în cadrul unui program național de sănătate distinct, respectiv ,,Programul naţional de tratament al hemofiliei şi talasemiei”.

În anul 2014 au fost tratați un număr de 2.067 pacienți, cu 349 pacienți mai mulți decât în anul 2013, pentru care au fost efectuate cheltuieli în valoare de 89.062 mii lei.

În perioada 2012-2014, potrivit prevederilor OMS/CNAS nr. 1.591/1110/ 2010 pentru aprobarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate pentru anii 2011 şi 2012 și ale Ordinului CNAS nr. 190/2013, în cadrul Programului naţional de ortopedie din bugetul FNUASS au fost finanţate următoarele activităţi:

- asigurarea cu materiale sanitare specifice pentru tratamentul prin endoprotezare al bolnavilor cu afecţiuni articulare;

-asigurarea endoprotezelor articulare tumorale specifice tratamentului bolnavilor cu pierderi osoase importante epifizo-metafizare de cauză tumorală sau netumorală, pentru tratamentul prin implant segmentar de coloană al pacienţilor cu diformităţi de coloană şi pentru tratamentul prin chirurgie spinală pentru bolnavii cu patologie tumorală degenerativă sau traumatică.

Top Videos of the Day

În anul 2014, a fost inclus în Programul național de ortopedie și finanțat din FNUASS și tratamentul copiilor cu malformaţii grave vertebrale care necesită instrumentaţie specifică.

În anul 2012 au fost tratați un număr de 9.723 pacienți, pentru care au fost făcute cheltuieli în valoare de 33.339 mii lei. În anul 2013 au fost tratați un număr de, la 11.186 pacienți, cu 1.463 pacienți mai mulți decât în anul 2012, pentru care au fost efectuate cheltuieli în valoare de 42.024 mii lei. În anul 2014 au fost tratați un număr de 12.666 pacienți, cu 1.480 pacienți mai mulți decât în anul 2013, pentru care au fost efectuate cheltuieli în valoare de 50.750 mii lei.

Sursa: Raport Curtea de Conturi aferent 2014

Poate te intereseaza:

Recomandări făcute de Curtea de Conturi după controlul efectuat la MFP în anul 2015

Constatări ale Curții de Conturi la Agenția Națională pentru Romi