Regiunea București-Ilfov a înregistrat în perioada 2012-2014 cea mai mare pondere din total în ceea ce privește numărul de pacienți tratați (17,44%) cât și cu privire la cheltuielile totale cu medicamentele (18,34%). Acest lucru poate fi explicat prin faptul că în cadrul acestei regiuni se regăsește cel mai mare număr de spitale universitare specializate în tratamentul acestor afecțiuni și un număr mare de bolnavi se adresează în vederea tratării către aceste centre. Ca urmare, acest fapt a determinat cheltuieli mai mari cu medicamentele în această regiune, superioare cheltuielilor înregistrate în celelalte regiuni.

La polul opus se situează regiunea Sud - Vest Oltenia, care înregistrează o pondere a numărului de pacienți tratați de 9,08% în condițiile în care cheltuielile cu medicamentele dețin o pondere de 8,23%.

În cadrul acestei regiuni, județul Gorj înregistrează cel mai mic număr de bolnavi din județele componente ale acestei regiuni, respectiv 23.611 pacienți tratați în cadrul acestui program din totalul de 183.842 pacienți tratați în această perioadă în cadrul regiunii Sud - Vest Oltenia. Cheltuielile totale cu medicamentele în sumă de 22.973.446 lei reprezintă 12,44% din totalul cheltuielilor pe regiune, în procent de 1,03% din totalul cheltuielilor realizate cu medicamentele în cadrul programului în perioada 2012-2014.

De asemenea, regiunea Vest înregistrează o pondere redusă în ceea ce privește numărul de pacienți tratați (10,21%) iar cheltuielile cu medicamentele au reprezentat 9,01% din totalul cheltuielilor.

Ponderea mică a cheltuielilor cu medicamentele s-a datorat faptului că în tratamentul bolnavilor s-au utilizat cu preponderență medicamente generice care presupune costuri mai reduse și mai puțin terapia cu medicamente inovative.

Top Videos of the Day

Astfel, în perioada 2012-2014, numărul mediu de pacienți tratați în cadrul Programului național de diabet zaharat a fost de aproximativ 901.047 persoane pentru care au fost efectuate cheltuieli în sumă totală de 2.245.266.152 lei (în medie 2.492 lei/bolnav).

Sursa: Raport Curtea de Conturi 2015

Poate te interesează:

Ce a constat Curtea de Conturi a României referitor la plățile efectuate de CNAS

Evoluția bolnavilor de diabet în România în perioada 2011-2014