Articolul şi înregistrarea video a interviului propriu zis i-a avut ca protagonişti pe scriitorul şi jurnalistul de la Pravda, Igor Bukker şi pe invitatul său Aleksandr Radyevici Andreev. Despre acesta din urmă trebuie să precizăm că este istoric, arhivist şi genealogist, fiind, totodată, un jurnalist şi un scriitor galonat, autor a unui număr semnificativ de cărţi de popularizare a istoriei, vândute în sute de mii de exemplare. Ei bine, cartea la care lucrează acum are un titlu oarecum ciudat ”Vreau România! Vlad Ţepeş Dracula, inamicul personal al Imperiului Otoman”.

Înregistrarea interviului durează aproape 50 de minute, doar o parte din acesta fiind reprodusă în paginile ziarului Pravda.

Autorul cărţii vorbeşte în interviu nu numai despre viaţa şi personalitatea marelui domnitor Vlad Ţepeş, nu numai despre contextul epocii în care a trăit şi a luptat acesta, ci şi despre istoria românilor de la începuturile ei, ba chiar şi de începuturile civilizaţiei umane, leagănul ei fiind, potrivit autorului, chiar pe teritoriul României de azi. Așadar, un autor rus susţine pe paginile publicaţiei Pravda că primii germeni ai civilizaţiei au apărut, acum 8.000 de ani, chiar pe teritoriul României de azi, că aici ar fi  apărut şi primul alfabet, cu mult înaite să apară hieroglifele egiptene sau scrisul sumerian, că aici ar fi fost descoperită şi roata ...

Mai mult decât atât, Aleksandr Andreev lasă de înțeles că şi vechii daci ar fi fost tot un fel de români, că Dacia s-ar fi numit sau cel puţin ar fi trebuit să se numească, de fapt, tot Ţara Românească şi că numai romanii ar fi numit-o Dacia.

Top Videos of the Day

Cu alte cuvinte, autorul susţine că primele ”state româneşti" ar fi apărut încă de acum 2.500 de ani, înainte de Burebista şi Decebal, că românii, cunoscuţi de autorii romani drept daci, i-ar fi bătut pe romani ”oricând au vrut şi de câte ori au avut chef". 

Cât despre personalitatea, calităţile de om de stat şi faptele de arme ale voievodului Vlad Ţepeş, acestea sunt exagerate dincolo de orice limită, ajungându-se până la hiperbolizarea lor.

Astfel, în opinia autorului, voievodul  român ar fi fost un om e stat, talia şi grandoarea ţarului Petru cel Mare, iar meritele sale în lupta antiotomană ar fi fost chiar mult mai mari decât ale lui Iancu de Hunedoara, care ar fi fost Cavalerul Alb mai mult pentru unguri,  decât pentru celelalte popoare europene. Numai eroul albanez Skanderbeg ar fi fost cam de aceeaşi statură cu Vlad Ţepeş în lupta împotriva expansiunii otomane în Europa. Mai mult decât atât, victoriile lui Vlad Ţepeş asupra turcilor ar fi fost la fel de strălucite ca şi victoriile marelui comandant de oşti rus, generalisimusul Suvorov, mai ales dacă ţinem cont de faptul  că disproporţia de forţe ar fi fost, după cum susţine Alesandr Andreev, de unu la douăzeci.

În opinia lui Aleksandr Andreev, voievodul român ar fi fost, nici mai mult, nici mai puţin, decât salvatorul Europei şi a întregii creştinătăţi în faţa pericolului unei cuceriri otomane iminente, la fel cum şi românii, ca popor, ar fi avut acelaşi rol salvator pentru Europa ca şi ruşii, câteva secole mai târziu.