Ştiaţi că apa curge în meandre datorită legilor fizice similare cu deplasarea unei planete pe orbită şi nu neaparat datorită conformaţiei locale a reliefului?

Conform teoriilor actuale meandrele râurilor, fluviilor, sunt explicate prin configuraţiile reliefului, ori prin structura chimica a locului. Acesta ar fi şi răspunsul logic asteptat, învăţat în universităţile moderne. Cu toate acestea realitatea se pare că este alta. Curgerea apei este un fenomen complex, în care gravitaţia şi frânarea apei de catre sol şi atmosferă este crucială.

Privit din satelit un fluviu este văzut ca şerpuind în formă de meandre la nivelul solului (cam 9 meandre stanga şi tot atâtea dreapta direcţiei de curgere).

Mărind imaginile, fiecare meandră la randul ei este submeandrată. Fenomenul se repetă însă şi a treia oară. Avem astfel trei mari categorii de meandrări. Când ne aflăm pe malul unui râu sau fluviu, observăm doar meandrele din ultima grupă, cele mai mici.

Această structură multiplă ierarhizată, contrazice din start ipoteza că relieful este exclusiv vinovat de faptul că un fluviu sau râu este meandrat (curbat). Există foarte puţine cazuri cănd o apă curgătoare prezintă un vad liniar şi doar pe distanţe relativ scurte. în plus se constată că marimea unei meandre depinde de volumul de apă transportat şi nu de relief, fiind direct proporţională cu, cantitatea de apă, dar şi cu unghiul de curgere la nivelul solului.

Meandrele apelor curgatoare sunt de regulă, teoretic, grupate câte două: o meandră în dreapta şi una în stânga sensului de curgere.

Top Videos of the Day

Ambele fac o structură unică, cele două meandre, puse alături, descriind o mişcare de tip orbital. Apa şi planetele se mişcă datorită gravitaţiei. În plus apa suportă frecarea cu solul şi atmosfera, factori ce conduc la modificarea mişcării uniform liniare prin devieri laterale (meandre).  Astfel că nu putem justifica 100% că un râu se curbează din cauza reliefului, ci că acesta se curbează pur şi simplu din cauza frecării. De altfel se ştie că o mișcare rectilinie şi uniformă supusă frecării va genera o deviere în lateral, adică exact ce se întâmplă în fenomenul apariţiei meandrelor apelor curgătoare. Acelaşi fenomen are loc şi la creşterea înalţimii valurilor la apropierea de plajă, cât şi la devierea unei maşini ce frânează brusc și care nu este bine ţinută de volan. Așa se explică multe accidente rutiere inexplicabile, ieşiri nejustificate de pe banda de circulaţie şi intrarea pe banda opusă, ori ieşirea în peisaj.

 

Necunoaşterea legilor naturii şi gândirea simplistă a făcut ca multe fenomene ce au loc în preajma noastră să fie neînţelese.

Pentru a susţine acest punct de vedere, autorul acestui articol vă propune să așezaţi sub un jet de apă un plan înclinat, sau o minge. Imediat apa se va scurge pe suprafaţa lor, la fel cum se întâmplă și cu apele curgătoare. Din multitudinea experimentelor efectuate, în toate cazurile apa sa scurs meandrat pe orice tip de suprafaţă, ceea ce înseamnă, că apa modelează în cea mai mare parte solul și nu solul modelează cursul apei.

În aceste condiţii se explică tendinţa de curgere meandrată în canalele artificiale și distrugerea acestora, apa având logic tendinţa de a curge meandrat și nu liniar.