Se vorbește mult despre situația etnicilor maghiari din România dar foarte puțin despre românii care trăiesc în Ungaria. Dezrădăcinați și din ce în ce mai puțini în statistici, românii din Ungaria par a fi o comunitate pe cale de dispariție. Iată o scurtă prezentare a comunității românilor din Ungaria.

Comunitatea românească din Ungaria este concentrată în zona de est a Ungariei (lângă frontiera cu România) şi în zona capitalei Budapesta. Principala problemă cu care se confruntă aceasta este gradul avansat de asimilare, care a determinat scăderea drastică a numărului de români din Ungaria, proces care s-a accentuat pe parcursul ultimilor ani.

Cauzele principale ale acestei situaţii sunt reprezentate de:

  • Disensiunile puternice dintre structurile sale organizatorice şi lipsa unei elite intelectuale româneşti competitive;
  • Fenomenul antiromânesc care caracterizează şi în prezent mentalitatea populaţiei ungare şi care determină românii din Ungaria să nu aibă curajul să îşi declare propria identitate etnică şi să folosească propria limbă;
  • Calitatea slabă a învăţământului în limba română;
  • Viciile legislaţiei ungare în materie de minorităţi, care, deşi aparent asigură cadrul pentru prezervarea valorilor naţionale ale minorităţilor, au contribuit – îndeosebi prin fenomenul „etno-business-ului” – la accelerarea asimilării comunităţii.

Conform ultimului recensământ oficial, organizat în anul 2001, în Ungaria trăiesc 7.995 de români, cifră cu 25% mai mică decât cea consemnată la recensământul din 1990 – 10.740 de români.

Top Videos of the Day

Pentru religia ortodoxă, recensământul din 2001 menţionează cifra de 5.998 români care şi-au declarat apartenenţa la acest cult şi la Episcopia Ortodoxă Română din Ungaria. Alte religii întâlnite în cadrul comunităţii sunt baptistă, penticostală şi greco-catolică (cu menţiunea că etnicii români greco-catolici au fost asimilaţi aproape în totalitate de către populaţia ungară, regăsindu-se în prezent într-un număr extrem de mic).

Este de remarcat totodată că românii sunt singurul grup etnic din cele 13 recunoscute oficial de către legea ungară nr. 77/1993 privind statutul minorităţilor care a cunoscut o reducere numerică în perioada 1990-2001.

Potrivit însă aprecierilor Episcopiei Ortodoxe Române şi instituţiile românilor din Ungaria, numărul real al românilor, la data recensământului din 2001, a fost de aproximativ 20 -25.000 de persoane. Chiar şi această diferenţă susbstanţială dintre cifrele oficiale şi cele apreciate este de natură să indice gradul avansat de asimilare în rândul comunităţii, existând numeroase persoane care îşi recunosc rădăcinile româneşti, dar nu cunosc limba, cultura şi tradiţiile româneşti.

Pe scurt, aceasta este situația comunității românești din Ungaria.