3

După ce străbate un drum lung de peste 2860 km, de la izvoarele din munții Pădurea Neagră (Germania), colectând apele unui bazin hidrografic care acoperă peste 50% din suprafața Europei, Dunărea – al doilea fluviu ca mărime de pe bătrânul continent, a construit la vărsarea sa în Marea Neagră, de peste 10.000 de ani, una dintre cele mari, mai frumoase delte din lume și cea mai bine conservată din Europa. Datorită diversității habitatelor, a florei diversificate (peste 1200 de specii, dintre care se remarcă ”pădurile tropicale” Letea și Caraorman, cu liane și arbori ce au peste 500 de ani) și a faunei deosebite (peste 3.400 de specii de faună acvatică cunoscute, reprezentând peste 90% speciile din Europa și peste 360 de specii de păsări, venite să cuibărească din Europa, Asia și Africa), Delta Dunării, a intrat în patrimoniul mondial al UNESCO (în anul 1992), categoria ”rezervație a biosferei” la nivel național.

Cea de-a doua deltă ca mărime din Europa, Delta Dunării este compusă din două părți distincte:

  • Delta propriu-zisă, care are o suprafață de aproximativ 4.200 km², din care 750 km² aparțin Ucrainei, iar 3.450 km², României;
  • Complexul lagunar Razim-Sinoe, cu o suprafață de aproximativ 1.000 km², situat tot pe teritoriul României.

La Pătlăgeanca, în județul Tulcea, Dunărea se împarte în 2 brațe : Brațul Chilia (care formează granița cu Ucraina) și Brațul Tulcea, care mai apoi se desparte în Brațul Sulina (folosit pentru navigație) și Brațul Sfântu Gheorghe (la vărsarea sa în Marea Neagră a format Insulele Sacalin, care reprezintă o deltă secundară în formare).

Populația Deltei a fost dintotdeauna redusă, densitatea nedepășind 5 locuitori/ km², însă pe timpul verii populația se triplează datorită afluxului de turiști, depășind cifra de 50.000 locuitori.

Top Videos of the Day

Populația stabilă este formată din 88% români, 10% lipoveni, restul fiind ucraineni. Pe teritoriul sau, în vecinătatea Deltei, se găsesc un număr mare de obiective turistice cum ar fi orașul Tulcea, castrul roman Halmyris de la Murighiol, cetatea Arganum-Orgame, cetatea Histria - cel mai vechi oraș atestat pe teritoriul României, situl arheologic de la Vișina, complexul lagunar Razim-Sinoe, Munții Măcinului și Marea Neagră.

În cea mai mare parte a Deltei activitatea turistică se desfășoară sub coordonarea Administrației Rezervației, existând un Turism organizat în scopul protejării patrimoniului. Astfel  au fost create 24 de trasee turistice în rezervație din care 15 se pot efectua doar cu mijloace de transport naval, iar celelalte 9 cu mijloace de transport terestre și prin drumeții, acestea acoperind întreaga suprafață a deltei. Excepție fac doar Pădurea Letea și Pădurea Caraorman, alături de Insula Popina, care pot fi vizitate doar în scopuri științifice. Tipurile de turism care se pot practica sunt cel pentru odihnă și recreere, turismul itinerant, cel specializat-științific, turismul nautic, foto-safari, dar și turismul pentru pescuit sportiv și pentru vânătoare sportivă.

Există un număr de 25 de hoteluri, pensiuni și complexuri turistice, unul de 5 stele, 5 hoteluri de patru stele, celelalte având 2 sau 3 stele. La acestea se adaugă trei hoteluri plutitoare de 4 stele care oferă servicii deosebite pe toate traseele celor trei mari brațe ale fluviului, la bordul unor vapoare de lux.