Fiecare tânăr sau cuplu de tineri căsătoriţi îşi doreşte o locuinţă pentru întemeierea unei familii. Din păcate, datorită faptului că nu sunt informaţi corect sau pentru că informaţiile pe care le deţin sunt eronate ori incomplete, mulţi nu reuşesc să obţină o locuinţă prin programul Noua Casă.

Prima Casă este un program introdus de către Guvernul României prin intermediul căruia persoanele fizice, indiferent de vârstă, îşi pot cumpăra sau construi o locuinţă cu un credit care este garantat de către stat. Programul Noua Casă continuă şi pe parcursul anului 2015, după ce în luna ianuarie, Guvernul a aprobat noul plafon al garanţiilor.

Faţă de programul anterior, Noua Casă 2015, cuprinde şi unele modificări.

Pentru a beneficia de o locuinţă prin programul Prima Casă, persoana fizică trebuie să îndeplinească, cumulativ, următoarele condiţii:

- La momentul în care se solicită creditul, trebuie să declare pe proprie răspundere că nu este proprietarul exclusiv sau împreună cu soţul ori soţia, al unei locuinţe. Solicitantul poate deţine în exclusivitate ori împreună cu soţul sau soţia, o locuinţă cu o suprafaţă utilă mai mică de 50 de metri pătraţi.

- Solicitantul cumpără sau construieşte o singură locuinţă, printr-un credit acordat şi garantat prin programul Prima Casă

- Solicitantul are calitatea de împrumutat în raport cu banca care finanţează cumpărarea sau construirea unei locuinţe

Important de ştiut este faptul că, prin programul Prima Casă se pot cumpăra sau construi următoarele tipuri de imobile:

- Locuinţe finalizate, destinate vânzării, inclusiv locuinţe ANL, finalizate şi date în folosinţă

- Locuinţe nefinalizate, aflate în diferite etape de construcţie, destinate vânzării, inclusiv locuinţe ANL

- Locuinţe noi destinate vânzării după finalizare, inclusiv locuinţe ANL

- Locuinţe viitoare, construite de beneficiari individuali, inclusiv cele ANL

- Locuinţe construite prin asociaţii lipsite de personalitate juridică, în care cel puţin unul dintre membrii este proprietarul terenului pe care se vor construi locuinţele

Plafonul pentru care se pot acorda garanţii prin programul Noua Casă a fost stabilit la nivelul anului 2015, la 2,5 miliarde de lei iar garanţiile nu pot fi acordate decât în lei.

Top Videos of the Day

Foarte important de ştiut este faptul că îşi pot construi o locuinţă prin programul Prima Casă, doar cei care sunt şi proprietarii terenului pe care se va realiza construcţia.

Beneficiarii creditului prin programul Prima Casă trebuie să deţină un avans de minim 5% din preţul de achiziţie al locuinţei, să constituie la bancă un depozit colateral pentru garantarea dobânzii(egal cu trei rate de dobândă) şi să îşi asume obligaţia de nu vinde locuinţa dobândită prin programul Prima Casă, timp de cinci ani.

În situaţia cumpărării unei locuinţe în cadrul unei proceduri de executare silită, persoana fizică trebuie să prezinte băncii toată documentaţia specifică unei proceduri de licitaţie.

Începând cu anul 2015, cei care au obţinut o locuinţa anterior, tot prin programul Noua Casă, pot cumpăra sau construi o nouă locuinţă, tot prin programul Noua Casă, cu condiţia ca aceasta să fie mai mare sau preţul ei să fie mai mare.