În data de 4 iunie 2015 a avut loc la Facultatea de Drept masa rotundă intitulată Medierea - instrument pentru recuperarea creanţelor organizată de asociaţia profesională Colegiul Mediatorilor. La această întâlnire au participat mediatori, executori judecătoreşti, reprezentanţi ai unor societăţi comerciale care au folosit medierea ca modalitate de recuperare a creanţelor dar şi alţi reprezentanţi de societăţi care nu au folosit medierea, dar au dorit să afle mai multe despre acest subiect.

Variantele pe care societăţile comerciale le au la dispoziţie pentru recuperarea creanţelor sunt: instanţa, vinderea creanţei, negocierea directă, concilierea, arbitrajul şi medierea.

Fiecare variantă are avantaje şi dezavantaje. Avantajul pe care medierea îl aduce pentru recuperarea creanţei este acela că, spre deosebire de celelalte variante, medierea reprezintă facilitarea dialogului şi expertiza mediatorului. Medierea nu este o simplă negociere, nu presupune două echipe adverse, ci doi parteneri care formează o echipă, liantul fiind mediatorul. Mediatorul, ca profesionist imparţial şi neutru îi poate ajuta pe reprezentanţii societăţilor comerciale să rezolve conflictul şi să le faciliteze drumul către o înţelegere reciproc avantajoasă. Medierea între societăţi comerciale pentru recuperarea creanţelor este o problemă de educaţie, de cultură, iar mediul comercial trebuie să dorească această variantă.

Medierea este posibilă în procedura de executare silită. Astfel, există posibilitatea ca executorul judecătoresc, sesizând disponibilitatea părţilor la înţelegere, să le propună acestora să apeleze la mediere pentru a încerca să se înţeleagă singure cu privire la recuperarea creanţei.

Top Videos of the Day

Executorul judecătoresc poate suspenda executarea la cererea creditorului, astfel acordându-le creditorului şi debitorului timp pentru rezolvarea conflictului prin mediere. Acordul de Mediere semnat de cele două părţi, creditorul şi debitorul duce la încetarea executării silite prin renunţarea creditorului la executare. Iată un exemplu simplu de înţelegere prin mediere în domeniul executării silite: reclamantul are pe hârtie 1 milion de euro de recuperat, dar s-ar mulţumi şi cu 500 mii de euro; debitorul societate comercială nu doreşte să-şi înceteze activitatea în urma acestei plăţi foarte mari, aşa că acceptă această înţelegere.

Iată şi câteva statistici importante:

  1. 85% din facturile emise sunt achitate cu întârziere
  2. scadenţa facturilor este între 14-45 zile
  3. media întârzierii este între 80-160 zile
  4. plata efectivă se realizează între 180-210 zile

Iată câteva situaţii în care conflictul poate fi mediat:

- refuzul angajatorului de a plăti drepturile salariale

- refuzul clientului de a plăti bunurile/serviciile

- refuzul plăţii drepturilor de autor, a acţiunilor sau a părţilor sociale din societate

- recuperarea datoriilor pentru Asociaţiile de Proprietari

- împrumuturi nerestituite la scadenţă

- constituirea unor gajuri/ipoteci

- plată lucrări de antreprize

- datorii provenind din moşteniri, contracte de închiriere/vânzare-cumpărare, contracte de vânzare-cumpărare a unor bunuri mobile/imobile

Domeniile în care se înregistrează cel mai mare grad de risc pentru neîncasarea facturilor sunt: construcţii, hoteluri şi restaurante, transporturi, IT, sănătate, agricultură.