Uniunea Națională a Barourilor din România a dat publicității miercuri, 17 iunie 2015, hotărârile adoptate de Consiliu în ședința din 5 iunie cu privire la organizarea examenului de primire în profesie, ce se va desfășura anul acesta în luna septembrie.

Hotărârea nr. 1115/05.06.2015 privind completarea Regulamentului-cadru privind organizarea examenului de primire în profesia de avocat şi Admitere în cadrul Institutului Naţional pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Avocaţilor în vederea dobândirii titlului profesional de avocat stagiar şi de primire în profesia de avocat a persoanelor care au absolvit examenul de definitivat în alte profesii juridice a aprobat tematica şi bibliografia de examen.

În cuprinsul acesteia regăsim condițiile obligatorii cu privire la participarea la examen a viitorilor candidați, precum: articolul 20 al Regulamentului - cadru privind organizarea examenului de primire în profesia de avocat și admiterea în cadrul Institutului Național pentru Pregătirea și Perfecționarea Avocaților (în vederea dobândirii titlului profesional de avocat stagiar) cât și de primire în profesia de avocat a persoanelor care au absolvit examenul de definitivat în alte profesii juridice, aprobat prin Decizia Comisiei Permanente a Uniunii Naționale a Barourilor din România nr. 128/08.07.2014, dată în aplicarea Hotărârii nr. 962/2014 a Consiliului U.N.B.R., se completează cu un nou alineat - alin. 71 - după cum urmează: (71 ) Candidatul eliminat din examen pentru motiv de fraudă nu se va putea înscrie în următorii 5 ani în vederea participării la unui nou examen de primire în profesia de avocat.

Top Videos of the Day

Taxa de examen este de 1.000 lei și se va achita în contul Institutului Național pentru Pregătirea și Perfecționarea Avocaților din București nr. RO56RNCB0082044172480001 deschis la B.C.R. - Sucursala Unirea - Bucureşti cu menţiunea "Taxă examen primire în profesie ca avocat stagiar, sesiunea septembrie 2015", respectiv "Taxă examen primire în profesie ca avocat definitiv, sesiunea septembrie 2015".

Cererile de înscriere a viitorilor candidați la examen se depun în intervalul 31 iulie 2014 - 17 august 2015 la secretariatul baroului la care candidatul urmează să-și desfășoare activitatea în cazul în care va fi declarat admis.

HOTĂRÂREA Nr. 1116/05.06.2015 include detaliile referitoare la examen care se va susţine în mod unitar, în cadrul Institutului Naţional pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Avocaţilor - I.N.P.P.A. (în continuare I.N.P.P.A.) şi se va desfăşura prin I.N.P.P.A. Central - Bucureşti şi prin centrele teritoriale ale acestuia.

Data desfăşurării examenului este 14 septembrie 2015, pentru toţi candidaţii, dată care a fost anunţată prin publicarea Hotărârii nr.

1033 a Consiliului U.N.B.R. din data de 13 decembrie 2014.

HOTĂRÂREA NR. 1117 / 05.06.2015 pentru republicarea în formă consolidată a Regulamentului - cadru privind organizarea examenului de primire în profesia de avocat şi admitere în cadrul Institutului Naţional pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Avocaţilor (în vederea dobândirii titlului profesional de avocat stagiar) şi de primire în profesia de avocat a persoanelor care au absolvit examenul de definitivat în alte profesii juridice.