Febra examenelor este pe sfârşite şi începe febra înscrierilor pentru admiterea la facultate. Pentru mulţi studenţi din Republica Moldova admiterea în România reprezintă şansa la un viitor mai bun. Aici pot găsi o diversitate de domenii începând de la Facultăţi cu profile în ştiinţe inginereşti, bilogice şi biomedicale, matematică şi ştiinţe ale naturii, ştiinţe sociale, umanistice, arte sau sport dar şi diverse oraşe precum Iaşi, Bucureşti, Galaţi, Alba-Iulia, Arad, Bacău, Cluj-Napoca, Braşov ş.a.m.d. Însă pentru a ajunge stundent pe bancile facultaţilor din România trebuie să indeplinesacă niste formalităţi legate de înscrierea la facultate şi să astepte rezultatele.

Pentru cei care vor să se înscrie la studii ciclul I de Licenţa trebuie să prezinte următoarele acte:

1. Cerere de înscriere este un formular tipizat se găseşte la unitatea de învaţămant respectivă,

2. Copii legalizate după diploma de bacalaureat şi foaie matricolă,

3. Copie legalizată după certificatul de nastere şi de casătorie dacă este cazul,

4. Adeverinţă medicală care să permită accesul în coletivitate în original,

5. Copii după carea de identitate si anexa, paşaport ,

6. O fotografie 3/4 .

În cererea de inscriere, candicaţii pot opta pentru:

- un domeniu şi trei instituţii de învăţământ superior;

- o singură instituţie şi trei domenii;

-trei universitati diferite și trei domenii de licenţă.

Pentru studii ciclul II masterat/ rezidenţiat pe lânga actele enumerate mai sus se adaugă şi copii legalizate după diploma de licenţă sau adeverinţa de absolvire a studiilor universitare de licenţă şi foaia matricolă.

Top Videos of the Day

Iar pentru ciclul III doctorat se adugă la toate celelante copie legalizată după diploma de absolvire a studiilor de masterat şi Curriculum Vitae, lista lucrărilor publicate, dovada cunoaşterii unei limbi stăine de circulaţie internaţională şi recomandarea a două cadre didactice care cunosc activitatea candidatului , nu în ultimul rând formularea şi argumentarea temei de cercetare cu acordul scris al coordonatorului.