Complexele psihologice sunt percepții de natură negativă legate strict de imaginea de sine, ce se caracterizează prin momente de inferioritate, neîncredere, inhibiții sau respect scăzut față de propria persoană, ce în mod natural afectează relațiile sociale sau sentimentale. Acestea se dobândesc în copilărie din cauza anumitor experiențe traumatizante ce în anumite cazuri nu pot fi rememorate cu ușurință, afectând astfel latura psihică și percepțiile față de societate. Complexele de inferioritate sunt echivalente cu vizualizarea în mod exagerat a calităților negative, a defectelor, și sunt referitoare la aspectul fizic, statutul social sau cel profesional, valorile etice și morale, cultura, religia sau orientările sexuale.

Imaginea de sine este sinonimă cu imaginea pe care ceilalți o percep față de propria ta persoană !

O imagine de sine negativă va fi transmisă celor din jur prin comportament și atitudine, complexele de inferioritate scoțând în evidență involuntar defectele. În relația de cuplu, aceste complexe vor da naștere temerilor referitoare la abandon, trădare și gelozie excesivă. O persoană cu valori morale limitate este obsedată de sentimentul inferiorității și acceptă să fie tratată dur, neglijată, abuzată, înșelată, toate aceste lucruri doar datorită faptului că i s-a implementat ideea că nu merită aprecierea celorlalți. Teama de eșec și comoditatea duc către evitarea provocărilor, timiditate, rușine și inhibiții de natură sexuală, sentimente considerate negative de către o persoană complexată.

Top Videos of the Day

Complexele pot afecta relația de cuplu !

Atitudinea de superioritate, aroganță, dispreț sau comportamentele inacceptabile nu vor fi tolerate mult timp de către partener. De cele mai multe ori, dominarea fizică, psihică și agresivitatea fac ca relațiile să devină dificil de suportat, urmările cele mai elocvente fiind depresia, comportamentul antisocial sau traumele! Indicată este cunoașterea sinelui, cu părțile negative și pozitive, dezvoltarea personală pozitivă fiind primul pas spre îmbunătățirea calității vieții din toate punctele de vedere !