In primul rand, beneficiarii sau familiile lor se pot adresa serviciului public de asistenta sociala de la nivelul primariei din localitatea de domiciliu. La primarie, asistentul social sau serviciul de evaluare va realiza, initial, o prima evaluare a nevoilor persoanei si o va indruma spre cel mai adecvat serviciu existent (fie in localitate, fie la nivel judetean).

In cazul unor nevoi de ingjijire mai complexa si pentru accesarea unor servicii specializate, viitorii beneficiari pot fii indrumati catre Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectie a Copilului (DGASPC) al carei sediu se afla in orasul resedinta de judet.

Acolo se va realiza o evaluare complexa a nevoilor de sprijin ale persoanei respective, dupa care ii vor fi recomandate serviciile cele mai potrivite, in raport cu aceste nevoi specifice.

Persoanele care doresc sa aiba acces la serviciile sociale, se pot adresa si direct furnizorilor privati de servicii sociale.

Intre beneficiar si furnizorul de servicii sociale se va incheia un contract care precizeaza conditiile de furnizare a serviciului social. Fiecarui beneficiar de servicii sociale i se intocmeste un plan de interventie, adecvat nevoilor si solicitarilor lui.

In cazul in care nu exista locuri disponibile in serviciile sociale de la nivel local, solicitantii vor fi trecuti pe liste de asteptare.

In caz de nemultumiri, se pot formula in scris sau verbal, plangeri sau reclamatii cu privire la acordarea serviciului social.

Top Videos of the Day

Acestea se pot adresa:

- Direct furnizorului

- In cazul nesolutionarii plangerilor, beneficiarii se pot adresa Inspectiei Sociale de la nivel judetean (din cadrul Agentiei Judetene de Plati si Inspectie Sociala), institutie cu atributii de monitorizare, control si evaluarea serviciilor sociale.

Cateva dintre serviciile cel mai des intalnite la nivel local, sunt:

1. Serviciile pentru copii

- cele pentru copii intre zero si trei ani

- serviciul de bone

- centre de zi pentru copii din familiile aflate in dificultate

- centre de plasament pentru copii

- centre de consiliere si sprijin

2. Servicii pentru persoane cu dizabilitati

3. Servicii pentru persoane varstnice