Cei mai multi copii surzi se nasc din părinți auditivi (90% aproximativ), Prin urmare, statele care sunt relativ lipsite de intrarea limbajului și dezvoltarea limbajului și trăiesc într-un mediu de comunicare mai puțin eficient, comparativ cu copii auditivi și copii surzi cu părinți, ce are cu siguranță implicații pentru dezvoltarea cognitivă și socială.

Având în vedere această privare lingvistica, încorporarea timpurie a limbajului mimico-gestual (LS) la copii surzi apare ca o posibilitate de disponibilitate lingvistica și de comunicare, cu toate acestea, în prezent, se estimează că, în afara Statelor Unite, numai aproximativ 10% de copii surzi sunt inițial introdusi in limbajul semnelor și că doar jumătate din copii surzi folosesc limbajul LS, care, de asemenea este utilizat cu familia sa, și doar câteva au rămas in conversații zilnice cu părinții lor auditivi.

Cu toate acestea există dovezi suficiente deja a statutului de LS ca limbaj natural sau adevărat, prin urmare, ca un sistem lingvistic extrem de structurat cu toate ca complexitatea gramaticală a limbii vorbite este mare.

Apoi, înainte de toate si încă presenta este necesitatea de a discuta oportunitatea timpurie de învățare a copiilor surzi a limbajului LS, studii recente au evaluat aici că permite susținerea încorporarii timpurie a LS în cazul copiilor surzi de audiere. Pentru a face acest lucru, descrie mai întâi studii care arată, în principal, asemănările dintre procesul de achiziție a limbajului mimico-gestual la copii surzi, iar limbajul oral la copii auditivii. Apoi devreme importanța unei comunicări eficiente între părinți și copii surzi de audiere, pentru dezvoltarea lingvistică, psihologică și socială a acestor copii este evidențiată.

Top Videos of the Day

În cele din urmă, studii care arată beneficiile de a învăța de la LS să dezvolte abilități de comunicare eficiente la copii surzi, inclusiv vorbire orală, precum și dezvoltarea acestor copii în cognitive școlare și sociale a fost descris pentru toti nestiutorii acestui proces.