Din punctul de vedere al analizei de câmp, sistemul reactiv convențional permite individuale neprevăzute dobândite in medii sociale cu funcții alternative.Schimbarea se referă la caracterul de proprietăți situaționale desprinse aparent în fenomenele prezente în mediu și în elementul corpului. Contingencial (sau funcționale), la rândul său, este atașat la sistem cuprinzând domeniul factorilor interactivi la un moment dat.

Diferența dintre animal și comportamentul uman este că acesta din urmă este supus interacțiunii cauzate de evenimente neprevăzute contigentelor substantive care transcend din beton sau animale cu propriile dimensiuni de comunicare biologice, directe.

Astfel, în timp ce aceste elemente, animale și umane, sunt afectate de aceleași legi, comportamentul uman este, de asemenea, reglementat de convenții (forme de interacțiune stabilite prin acord: vamale, norme de legi, limbi, ideologii) exprimate ca interacțiuni lingvistice.

Din acest punct de vedere, taxonomia funcționala de interbehaviorism, potrivit căreia există cinci etape de funcțional detașare de competență: contextual, suplimentar, selectional, substitut referențial și substitutivă non-referențial, oferă niveluri de analiza si cercetare de dezvoltare a limbii: primele trei etape pot fi analizate prin studiul de condiționare moleculara, pentru a detecta achiziționarea de sisteme reactive convenționale care vor rezulta în urma interacțiunilor de substituție. Mai mult decât atât, alternativele sunt interacțiuni implicate în ultimele două etape poate fi văzută ca straturi funcționale superioare cuprinzând întreaga dezvoltare anterioară.

Top Videos of the Day

În astfel de cazuri, tipic umane, analiza trebuie să fie molara, având în vedere dezvoltarea de competențe în forme: orale, scrise, gestuale și grafice, în evoluții diferite ale acestora pentru fiecare etapă ontogenetica.

Din această perspectivă, ontologia limbii se desfășoară prin diversificarea relațiilor condiționate specifice si non-specifice, în funcție de istoria individuală prin interacțiunea indivizilor cu mediul lor social.