Tehnologiile informației și comunicațiilor (TIC) s-au schimbat atât in comunicare cat și in practicile științifice ca zone de lucru și de sănătate. În acest ultim caz, ciberterapia a apărut atunci când astfel de tehnologii au fost incluse în calitate de complemente de praxis psihoterapeutice.

Ciberterapia nu este altceva decât aplicarea unui psihoterapie specific (de obicei, cognitiv-comportamentală), în care interacțiunea pacient-terapeut este mediată de instrumente tehnologice de comunicare și informare.

Calculatoarele, Internetul, telefonia mobilă și realitatea virtuală au deschis un câmp imens de posibilități în domeniul sănătății, ca și în alte sfere ale vieții umane.

Sănătate, educație, muncă și știința sunt domenii ale dezvoltării umane care au fost modificate prin utilizarea noilor tehnologii. Astfel, teleasistenta, clase virtuale, munca la distanță și tehnostiinta, printre altele, sunt derivați directi ai avansului tehnologic. În domeniul sănătății, mai precis, utilizarea tehnologiei informației și comunicațiilor a dus la noi moduri de asistare a persoanelor aflate în alte dimensiuni spațiale și a permis respirarea unei noi viați în practicile tradiționale de vindecare.

Exista doua motive pentru care ciberterapia este de ocazie: pentru că nu există nici o alternativă, sau pentru că aplicarea ei poate oferi beneficii mai mari decat psihoterapia tradițională. Cu toate acestea, în unele zone, mulți profesioniști sunt încă reticenti în a utiliza acestui praxis psihologic ca alternativa.

Top Videos of the Day

Am folosit psihologia ca tele termen (tele-psihologie), pentru a ne referi la utilizarea tehnologiilor de telecomunicații care permite contactarea pacientilor cu profesionistii din domeniul sanatatii, precum și pentru a păstra contactul mai fluid prin e-mail și / sau telefon atâta timp cât completează terapia convențională. Pe această bază, s-a definit ca telepsihologia este o ramură de teleasistentei, similare cu cele ale telemedicinei, caracteristici, fiind "la distanță" între furnizor de servicii de sanatate si care cere caracteristica esențială a sistemului. Se adaugă prefixul tele pentru a indica cu precizie distanța fizică-spațială între furnizorul de servicii și destinatar sau beneficiar; Un exemplu în acest sens sunt serviciile de asistență de sinucidere prin telefon.