Cardul de sănătate este instrumentul prin care se confirmă prestarea tuturor serviciilor din sistemele informatice ale #CNAS. În memoria cardului sunt trecute numele şi prenumele asiguratului, codul unic de identificare în sistemul de asigurări sociale de sănătate, numărul de identificare al cardului respectiv care este unic, data naşterii posesorului cardului şi termenul de valabilitate. Fiecare card are un termen de valabilitate de 5 ani.

Datele medicale ale asiguratului pot fi inscripţionate pe card doar la cererea asiguratului. Posesorii unui card de sănătate trebuie să aibă împlinită vârstă de 18 ani, iar tipărirea şi distribuirea cardului va fi continuă pentru persoanele care împlinesc 18 ani. Activarea cardului de sănătate durează doar 30 de secunde şi se face la primul furnizor de servicii medicale la care asiguratul este nevoit să apeleze, nefiind obligatorie prezentarea la medic special pentru acest lucru. Codul pin iniţial este 0000 şi se schimbă cu un cod pin ales de asigurat, cod pin care rămâne secret, la fel că şi codul pin al cardului bancar.

Cardul de sănătate, chiar dacă arată la fel că şi cardul bancar, este diferit de acesta, lipsa benzii magnetice specifice cardului bancar făcându-l inutil pentru folosirea în bancomate. Specific acest lucru în urma multelor ştiri conform cărora bancomatele au rămas blocate datorită încercării asiguraţilor de a scoate bani de pe el din bănci. Cardul de sănătate trebuie prezentat furnizorilor de servicii de sănătate care au contract cu CNAS. Orice furnizor de sănătate are o cale de acces către carduri, cale care funcţionează împreună cu tastarea codului pin de către asigurat în cititorul de carduri al furnizorului.

Cardul de sănătate se blochează la tastarea de cinci ori consecutivă a codului pin de către asigurat şi se deblochează printr-un apel al medicului la 021.202.6995, de unde se va emite un tichet cu informaţiile cardului blocat. În cazul deteriorării sau pierderii cardului de sănătate, se va solicită altul de la CNAS şi se vor suporta costurile de 2,2 euro + TVA pentru noul card şi 2,74 lei + TVA pentru redistribuirea lui.