La 27 aprilie 2016, Biroul Electoral al Circumscripţiei nr. 1 Craiova a respins două propuneri de candidatură depuse de către Partidul Socialist Român, Filiala Judeţeană Dolj, prin vicepreşedintele său Ion Lungu, prin două hotărâri motivate prin raportarea total greşită la articole din legea 115/2015, Legea pentru alegerea administraţiei publice locale. Ideea Hotărârilor nr. 21 şi 22 a fost aceea că listele de susţinători care au însoţit cele două candidaturi nu aveau numărul solicitat de Legea 115/ 2015, adică 2581 susţinători.

Candidatul Ion Lungu a aflat din Hotărârea 21 că „potrivit art.49 alin.2 din Legea 115/2015, pentru funcţia de primar, candidaţii independenţi trebuie să prezinte o listă de susţinători...”.

Articolul 49, alin 2, se referă la candidaţii din partea unui partid politic şi nu la candidaţii independenţi aşa cum susţine Biroul Electoral al Circumscripţiei nr.1.

Ultimele două paragrafe ale  Hotărârii  vin cu „precizări” nefericite: „Faţă de aceste motive se constată că numitul Ion Lungu  nu îndeplineşte condiţiile prevăzute de lege pentru a candida, respectiv acelea prevăzute de art.47, 50 din Legea 115/ 2015. Ca urmare, în temeiul art.47, 50, 51 şi 5 din Legea nr. 115/2015, hotărăşte: respinge candidatura domnului Ion Lungu pentru  funcţia de primar al Municipiului Craiova ca şi candidat independent”. Din nou, o confuzie majoră: articolul 50 din Legea 115/ 2015 se referă la candidaţii independenţi, deci domnul Lungu, candidat din partea unui partid nu trebuia să-l respecte.

Aceste aberaţii l-au determinat pe Ion Lungu să conteste ambele hotărâri, în termenul legal, la Judecătoria Craiova.

Top Videos of the Day

Ion Lungu a fost ajutat în demersul său de formulare a contestaţiilor, de către mine, semnatarul acestor rânduri şi de domnul Ilie Rotaru, candidat pentru un post de consilier local pe listele Partidului Socialist Român şi Prim-Vicepreşedinte al Filialei Judeţene Dolj a Partidului Socialist Român.

În plus, Ion Lungu a solicitat, în ambele contestaţii, admiterea excepţiei de neconstituţionalitate a articolului 49 alin.2, pe motivul că el reprezintă o ingerinţă majoră în dreptul constituţional de a fi ales, fiindcă articolul 19 alin.3 din Legea partidelor politice nr.114/2015 permite ca un partid să se înscrie şi să funcţioneze cu cel puţin 3 membri fondatori. În răstimpul dintre judecarea celor două cauze, prima fiind respinsă, domnul Lungu a formulat, ajutat de mine şi domnul Ilie Rotaru, apelul, conform legii, la Tribunalul Dolj, fără a i se comunica în scris nici măcar soluţia pe scurt. Şi a doua oară, cele două solicitări au fost respinse ca nefondate. Din nou, Lungu Ion a formulat  apelul la Tribunalul Dolj, până în ora 16.00 a zilei de 29 aprilie 2016.

Primul apel s-a judecat la ora 18.00, în timp ce  al doilea apel s-a judecat în data de 30 aprilie 2016, ora 10.00.

Procesul de la Tribunalul Dolj din 29 aprilie 2016 s-a încheiat cu respingerea apelului ca nefondat. La cel de-al doilea proces de la Tribunalul Dolj din data de 30 aprilie 2016 a emis Hotărârea cu numărul 1012/2016 , care „admite în parte cererea de sesizare a Curţii Constituţionale şi în temeiul art.29 alin.4 din Legea nr. 47/ 1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale sesizează Curtea Constituţională a României cu excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art.49 alin.2 din Legea nr. 115/ 2015, raportat la dispoziţiile art.16, art.26, art.37 şi art.53 din Constituţia României”. #Alegeri locale 2016