Așteptăm, noi românii, de multă vreme, apariția a ceva cu adevărat nou în politica românească, ceva care să ne redea entuziastmul electoral al participării la vot, dar și speranța rezolvării marilor probleme sociale care ne apasă zi de zi.

Săturați pană peste cap de îmbâcseala politicianistă emanată sufocant de către vechile structuri politice ce se pretind "#Partide" (în esență niște asociații cvasi-mafiote, al căror unic scop îl reprezintă promovarea și protejarea propriilor interese), nu putem decât să ne bucurăm de fiecare dată (și avem de puține ori ocazia) când, pe scena politică, își face apariția o construcție cu adevarat nouă, care pretinde apăsat a face alt tip de politică.

Acuma, om trăi, ș-om vedea! În cei douazecișicinci de ani de politică mioritico-dâmbovițeană ne-am "ars" de atâtea ori încât, acuma, suflam și în temperatura crescută a entuziastmului noutații absolute pe care o vedem fermecator de prezentată și prezentabilă.

Noua structură politică, numită M10, se vrea de la început un partid "altfel", un partid anti-sistem,bazat numai pe concepte înalte și juste, precum: meritocrație, stat minimal, conservatorism, dreaptă veritabilă, debirocratizare, valori euro-atlantice... etc...

Toate bune și frumoase, la fel cum așa au fost mereu marile idei politice autohtone la debutul lor!

Dincolo de ideile geniale pe care un partid politic poate să le aibă sau să nu le aibă în platforma-program, noi ca oameni lucizi și pățiți în domeniu, nu putem decât să ne temperam entuziastmul inițial prin câteva întrebari bine puse celor ce vor vrea să ne asculte:

1).Se știe foarte bine că un partid politic are nevoie de bani pentru a se promova și menține pe scena socială a țării.

Top Videos of the Day

În acest context, în lipsa unor "sponsori" generoși, dispuși să-și doneze, gratuit și spre binele țarii, o parte din avere noului partid, avem o mirare cum va reuși noul M10 să se mențina finaciar, numai din donațiile membrilor și banii legali oferiti de stat!

2).Un alt aspect este acela al resursei umane. Ne întrebam, în mod sincer,cum va reuși un partid nou să-și construiască resursa umană viabilă pentru confruntarea politică de peste un an,într-un timp așa de scurt?

Dincolo însă, de aceste întrebari pe care, în mod legitim și cu bună-credință, ni le punem, nu putem decât să dorim viață lungă și success deplin în activitate, noului partid ale cărui demersuri de înregistrare oficială au început.

Suntem deplin conștienți de nevoia uriasă de primenire a clasei politice românești, nevoie care se poate satisface numai prin apariții de partide noi, și prin implicarea acticvă în aceste structuri politice a cetațenilor simpli care nu mai vor să-și lase viitorul pe seama unor concetațeni dovediti falimentari în activitatea lor de până acum.