Preşedintele cere Parlamentului reexaminarea actului care modifică Legea nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale.

În prag de sărbători Pascale (ortodoxe), Iohannis a solicitat parlamentarilor să revizuiască legea de mai sus, care nu a fost dezbătută în ambele Camere, aspect ce contravine principiului constituţional al bicameralismului, conform unui comunicat al Administraţiei Prezidenţiale.

Vineri, 10 aprilie 2015, preşedintele României a înaintat o cerere preşedintelui Senatului, domnului Călin Popescu Tăriceanu, cerere întemeiată pe argumente de ordin juridic, existând, însă, şi anumite aspecte de principiu supuse (re)examinării.

Solicitarea scriptică trimisă Parlamentului conţine nu mai puţin de 10 puncte în care sunt dezvoltate, pe de o parte, chestiuni ce ţin de concordanţa dintre normele juridice şi cele constituţionale, iar pe de altă parte, este supusă dezbaterii procedura parlamentară de adoptare a legilor conform principiului funcţiei de legiferare.

Independenţa, veniturile şi sursele de finanţare, executarea silită

Se solicită, în primul rând, clarificarea noţiunii-principiu de "independenţă" a partidelor politice şi a candidaţilor, pentru a putea fi corelată cu principiul pluralismului politic prevăzut de art. 8 din Constituţia României.

În continuare, preşedintele sesizează aspecte legate de dezacordul dintre legea veche şi cea trimisă spre promulgare prin nonconcordanţa prevederilor referitoare, de exemplu, la publicarea în Monitorul Oficial a cuantumului veniturilor din cotizaţii şi a listei membrilor cotizanţi.

Top Videos of the Day

În aceeaşi ordine de idei, o problemă importantă supusă dezbaterii reprezintă sursele de finanţare şi evitarea perpetuării dependenţei mediului politic de cel de afaceri. Se pune accentul pe dispoziţiile referitoare la împrumuturile în bani (chiar şi numerar) de la persoane fizice şi juridice, dar şi la donaţii (sau donaţii camuflate în împrumuturi), dispoziţii a căror reglementare este sugerat a se face într-o secţiune separată a Capitolului II.

De asemenea, preşedintele nu este de acord cu exceptarea de la executarea silită promovată de legea trimisă spre promulgare, astfel încât aduce în atenţie încălcarea principiului protecţiei egale în cazul proprietăţii private. Argumentul logic este că partidul politic trebuie să încheie contractele cu furnizorii numai în baza veniturilor de care dispune, nefăcând excepţie faptul că acestea reprezintă subvenţii de la bugetul de stat, creanţa rezultată fiind exigibilă în toate cazurile.

Controlul finanţării şi verificarea legalităţii veniturilor şi cheltuielilor

Ultimele două puncte ale cererii sunt amplu dezbătute, referindu-se la capitolul ce reglementează, în Legea 334/2006, controlul finanţării partidelor politice şi a campaniilor electorale, respectiv la procedura legislativă în conformitate cu art.

73 din Constituţia României.

Se pare că abrogarea art. 35 alin. (2) din legea vechea contravine art. 140 din Constituţie şi restrânge competenţa Curţii de Conturi, punându-se, astfel, în pericol eficienţa controlului exercitat asupra respectării legislaţiei de către partide. La fel de importantă este şi precizarea că, în scopul verificării legalităţii veniturilor şi cheltuielilor partidelor politice, Autoritatea Electorală Permanentă nu poate solicita orice document sau informaţie de la persoanele fizice, juridice ori instituţii, ci doar pe cele strâns legate de activitatea partidelor politice.

În încheiere, preşedintele clarifică faptul căLegea finanţării partidelor este una organică şi trebuie să fie în acord cu prevederile art. 73 din Constituţie, modalitatea de promulgare şi reexaminare fiind cea indicată la art. 77. #Klaus Iohannis