Uniunea Europeană este o organizaţie cu sediul la Bruxelles, Belgia care are ca scop creşterea integrării economice şi întărirea cooperării între statele europene. Uniunea Europeană sub denumirea actuală datează de peste două decenii, din 1993, când legea a intrat în vigoare în urma Tratatului de la Maastricht (7 februarie 1992), însă originile acestei organizaţii vine de la Comunitatea Europeană a Cărbunelui şi Oţelului (CECO) şi din Comunitatea Economică Europeană (CEE) alcătuită din şapte state în anul 1958.

Tratatul Uniunii Europene a fost semnat iniţial de către 12 state: Belgia, Marea Britanie, Danemarca, Franţa, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Luxemburg, Olanda, Portugalia şi Spania. Ulterior în 1994 Austria, Suedia şi Finlanda au devenit şi ele membre ale UE, astfel numărul total de membrii a ajuns la 15.

Obiectivele Uniunii Europene sunt de a extinde şi a promova cooperarea între statele membre, mai ales problemele economice, sociale şi comerciale, de politică externă, securitate şi probleme de tip juridic.

Cele mai importante instituţii UE sunt Comisia Europeană, Curtea Europeană de Justiţie, Consiliul Uniunii Europene şi Banca Centrală Europeană. Reprezentanţii Parlamentului European sunt aleşi o dată la cinci ani de către cetăţenii statelor membre UE.

Politicile Uniunii Europene sprijină şi garantează liberă mişcare a persoanelor, bunurilor, capitalului şi serviciilor. Astfel, UE a creat o piaţă unică cu un sistem standardizat şi unificat de legi care sunt implementate şi trebuie respectate de fiecare stat membru. În cadrul Spaţiului Schengen controalele vamale între ţările membre UE au fost desfiinţate. Odată cu apariţia UE a fost înfiinţată şi Zona Euro, o uniune monetară, compusă în prezent doar din 17 state. Pe scurt, motto-ul Uniunii Europene este: „Unitate în diversitate”.

UE s-a extins foarte mult în anul 2004, când mai multe state au aderat la Uniune: Cehia, Cipru, Estonia, Malta, Ungaria, Lituania, Letonia, Polonia, Slovenia și Slovacia.

De la 1 ianuarie 2007 şi România face parte din UE. Ţara noastră a aderat alături de Bulgaria, după ce au semnat tratatul de aderare pe 25 aprilie 2005 la Luxemburg (Abația Neumünster).

Orice stat care doreşte poate să adere la UE, necesită parcurgerea mai multor proceduri până să ajungă să fie acceptat în organizaţia europeană. Dacă ţările care doresc să facă parte din UE îndeplinesc condiţiile de aderare, trebuie doar să îşi depună candidatura, înaintând o cerere către Consiliul European care va solicita Comisiei Europene să evalueze capacitatea statului respectiv, odată cu aceasta ţările candidate sunt obligate să aplice legislaţia europeană în toate domeniile.