Angajatorii europeni pot interzice personalului feminin să poarte la servici vălul islamic şi în general, oricărui angajat, să poarte semne politice, filozofice sau care să-i distingă apartenenţa religioasă. Sentinţa Curţii de Justiţie a Uniunii Europene are rolul de a armoniza procedurile aplicate în domeniul resurselor umane pe întregul teritoriu UE, autorizând angajatorii să introducă în propriul regulament, norme specifice în acest context.

Măsura prevede o firească adaptare a personalului de orice naţionalitate, sex sau orientare spirituală şi religioasă, la condiţiile concrete, existente în locul în care îşi desfăşoară activitatea şi nu constituie #discriminare.

De unde s-a aprins scânteia

Totul a pornit de la polemicile stârnite pe seama cazului unei angajate de confesiune musulmană, care ocupa postul de recepţionistă în cadrul companiei G4S, în Belgia, firmă ce ţine să-şi afirme pe plan internaţional, neutralitatea în relaţiile sale cu clienţii. O situaţie asemănătoare s-a înregistrat şi în Franţa, în cazul unei angajate pe postul de inginer proiectant, în cadrul companiei Micropole.

Întrucât compania G4S a introdus încă din anul 2006 în regulamentul intern o clauză ce prevede printre altele şi interzicerea purtării vălului islamic la locul de muncă, femeia a fost concediată din pricina nerespectarii în mod repetat, a normei în cauză. La rândul său, Micropole şi-a concediat angajata musulmană, care se prezenta cu insistenţă la servici purtând vălul islamic.

Top Videos of the Day

Angajatorul şi-a justificat măsura, subliniind importanţa respectării exigenţelor unor clienţi care solicitau să beneficieze de servicii efectuate de salariate ce se prezintă într-o ţinută clasică, europeană. Deşi regulamentul intern al companiei franceze nu prevede clauze specifice în acest context, Micropole susţine că în cazul angajatei sale, purtarea vălului islamic îi aduce prejudicii, putând compromite relaţiile cordiale cu clienţii.

Potrivit directivei UE, sarcina de a stabili dacă interdicţia vălului islamic în sine creează un dezavantaj considerabil pentru angajatele musulmane, respectiv dacă măsura angajatorului constituie discriminare, îi revine Curţii de Casaţie din ţara în care se înregistrează astfel de situaţii.

În concluzie, atâta vreme cât angajatorii stabilesc interdicţia prin intermediul regulamentului de ordine interioară şi nu adoptă măsuri discriminatorii, care să dezavantajeze net o anumită categorie de salariaţi, interzicerea vălului islamic la locul de muncă este perfect legală. #valul islamic