În ultimii ani, experţii unor agenţii sau publicaţii serioase, precum Stratfor sau Busisnessviews.com, au luat în discuţie posibilitatea din ce în ce mai actuală a dezintegrării colosului de la Răsarit: Rusia.

În momentul de faţă, în componenţa Federaţiei Ruse există, cu excepţia Crimeei, un număr de 83 de "subiecţi", care pe termen mai scurt sau mai lung este de aşteptat să se separe de Moscova.

Au fost identificate trei cauze principale care ar putea conduce la o astfel de evoluţie şi anume:

- Dorinţa de a gestiona de sine stătător propriile resurse naturale

- Ca urmare a unor evoluţii naţionalist - indepedentiste

- Atracţia exercitată de strângerea relaţiilor economice directe cu alte state

În cazul destrămării Federaţiei Ruse, ceea ce ar rămâne ca teritoriu rusesc ar reprezenta cca.12% din suprafaţa actuală a acestui stat, iar populaţia va fi de aproximativ două ori mai mică.

Cu toate acestea, dezintegrarea Rusiei va fi departe de a reprezenta o catastrofă, întrucât ea va duce la o ameliorare a situaţiei economice a locuitorilor din regiunile desprinse de aceasta.

Evident, noua Rusie şi-ar pierde mare parte din influenţa pe care o exercită acum în relaţiile internaţionale şi în primul rând asupra Europei.

Pentru moment, teritoriile susceptibile să-şi obţină în viitor statutul de independenţă în faţa Rusiei, încearcă să obţină o mai largă autonomie şi să obţină prerogative sporite în cadrul Federaţiei. Moscova nu vede astfel de aspiraţii cu ochi buni şi face tot posibilul, uneori recurgând la forţă, pentru a le stopa.

A existat o încercare a Ceceniei de a se separa de Rusia, soldată cu două războaie sângeroase. Tatarstanul a încercat şi el, pe cale paşnică, o rupere de Rusia, considerându-se chiar câţiva ani independent, însă Moscova a înăbuşit aceste mişcări fie prin forţa armată, fie trecând la arestări, ameninţări şi presiuni enorme sau corupănd liderii mişcărilor respective.

Top Videos of the Day

Alţi "subiecţi" ai Federaţiei Ruse sunt :

  • Başkiria - prima aşa zisă autonomie naţional - teritorială din componenţa Rusiei în 1927.
  • Buriaţia deţine 90% din uraniul extras în întreaga Federaţie Rusă.
  • Republica Komi are cea mai mare suprafaţă de păduri virgine din Europa, declarate parte a patrimoniului UNESCO. Dacă ar obţine independenţa, la Komi s-ar ataşa şi Districtul Autonom Neneţ, precum şi Arhipelagul Novaia Zemlia, noul stat depăşind de două ori Arabia Saudită la capitolul extracţiei de de hidrocarburi, situându-se pe locul patru în lume în privinţa extragerii acestor acestor bogăţii.
  • Dacă Donul şi Kubanul ar deveni stat independent, acesta s-ar situa pe primul loc în lume în privinţa producţiei de cereale pe cap de locuitor.
  • Experţii evaluează că o eventuală separare a Republicii Iakuţia, cel mai intins teritoriu al Federatiei Ruse, ar atrage în componenţa sa şi şi Districtul autonom Ciukotka, bogăţiile acestui teritoriu reprezentând azi 90% din resursele ţării în diamante, aur şi cărbune.
  • Siberia furnizează 85% din cărbune, 70% din nichel, 70% din cupru, 80% din molbden şi 30% din aurul Rusiei provine de aici.
  • Tatarstanul a adoptat în 1991 un Act care proclama independenţa sa faţă de Rusia, însă aceasta l-a ignorat şi a rămas în continuare suverană asupra acestui teritoriu,care ocupă al treilea loc în privinţa extracţiei de petrol în cadrul federaţiei.
  • Republica Ural independentă, ar reuni regiunile Sverdlovsk, Celiabinsk, Kurgan, Kirov şi Perm.Liderii locali au încercat în 1993 să-i obţină un statut de republică, însă această tentativă nu a rezistat decât şase luni. Uralul asigură 80% din producţia de maşini grele a Rusiei şi două treimi din cea de fontă.
  • Republica Iugra se situează pe primul loc în lume la extracţia hidrocarburilor pe cap de locuitor.
  • Republica Mari El are o economie predominant agricolă.

Studiul relevă că o eventuală dezmembrare a Rusiei nu ar fi nici pe departe o catastrofă, ci mai curând benefică pentru popoarele regiunilor ocupate acum, care şi-ar vedea ameliorată substanţial situaţia economică.

#republici autonome, #independenţă #nationalism