(Continuarea articolului "Istoria disoluţiei controlate a Uniunii Sovietice,şi a reclădirii noului Imperiu Rus".

Motto

"Graniţele Rusiei nu se termină nicăieri"

(O glumă serioasă făcută de presedintele rus Vladimir Putin,în timpul unei ceremonii la Societatea rusă de geografie în data de 24 noiembrie 2016).

După ce Uniunea Sovietică,fascinată de mirajul dominaţiei mondiale,se lăsase antrenată în războaie pe care nu le putea nici câştiga,nici abandona şi după ce modelul său social s-a dovedit a fi o inşelătorie,dar mai ales după invazia militara din Afganistan (1979-1989),URSS a pierdut o mare parte a prietenilor sai.

Totodată,problemele naţionalităţilor,ignorate multă vreme de oficialităţi,erau din ce în ce mai evidente şi cu un potenţial exploziv enorm.

La inceputul anului 1983,Viaceslav Daşicev, membru al Academiei de Ştiinţe,a avertizat într-un studiu,pe care l-a inaintat lui Iuri Andropov, şeful Partidului Comunist sovietic,că toate puterile importante ale lumii,cu exceptia Indiei,s-au unit împotriva URSS,fiind evident faptul că a opune rezistenţă acestui potenţial ostil enorm,depăşea periculos capacităţile URSS.

Sistemul sovietic devenise din ce în ce mai corupt şi mai subordonat intereselor nomenclaturii de partid şi mafioţilor,care începuseră să dicteze aproape deschis legea.

La rândul lor,studiile generalului Mihail Liubimov,şeful Secţiei Prognoze a #KGB,relevau deriva economică şi politică în siajul căreia intrase URSS,întărind credinţa că era nevoie de o nouă concepţie atât în privinţa relaţiilor internaţionale,cât şi pe pan intern,unde toate mijlocele de producţie se aflau în conformitate cu sacrosancta doctrină comunistă,sub controlul total al statului,fapt care descuraja iniţiativele private şi novative.

Top Videos of the Day

Acum ştim că,la începutul anilor 80,în condiţiile creşterii decalajului economic între Occident şi URSS,Secretarul General al CC al PCUS, Iuri Andropov,analizând evaluările experţilor,a ajuns la concluzia că dacă evoluţiiile nefaste vor continua în aceiaşi direcţie,dezintegrarea ţării devenea inevitabilă.

Drept urmare,el a inceput,cu sprijinul unor grupări din KGB,o acţiune de reformare din temelii a comunismului de tip sovietic.

Aceasta operaţiune gigantică urma să fie parcursă în patru etape principale:

- dezorganizarea sistematică a rânduielilor politico-economice existente

- introducerea forţată a sistemului capitalist şi implicit a economiei de piaţă liberă

- pelungirea direcţionată a haosului

- revoluţia socialistă

Vom vedea că o nouă "revoluţie socialistă" nu a mai avut loc,fiind substituită cu o a "treia cale" imperială, al carei principal vector,despre care vom mai vorbi, era #Rusia.

Destructurarea Uniunii Sovietice

URSS a urmat un curs programatic,care urmărea păstrarea frontierelor existente între republicile componente şi mai ales ca minoritatea rusă din aceste aceste ţări să rămână pe loc,pentru a putea fi folosită ca masă de manevră.

Ceea ce s-a şi înâmplat...

Avea să urmeze în istoria URSS şi a lumii,ceea ce a fost numit "COMPLOTUL DE FUM",o conspiratie a unei elite din interiorul KGB şi a Partidului Comunist, care va acapara scena politică şi structurile de putere moscovite,de atunci şi până în zilele noastre.

În 1984,cu puţin timp înainte să părăseasca această lume,Andropov a aprobat forma definitivă a planului conceput de generalul Liubimov,care avea numele de cod "Golgota"şi care urmărea reformarea radicală a imperiului.

Venit la putere,pentru scurtă vreme,Konstantin Cernenko a decedat la rândul său în 1985.

Cel care avea să aplice între anii 1985-1991 planul de reformă Golgota, va fi noul lider al partidului comunist,Mihail Gorbaciov.

Acesta a pus implementat măsurile sintetizate sub numele de Perestroika (însemnând restructurare) şi Glasnost (cu sensul de transparenţă socială).

Numai că,masele chemate să participe la reformarea societăţii şi care fuseseră ţinute în frâu prin teroare zeci de ani, au trecut la acţiuni de contestare făţişe,care în final au condus rapid la prăbuşirea imperiului.

Va urma..... #SUA