Până în 2030 încă 1,1 miliarde locuitori vor trăi pe Pământ ajungând astfel la 8,5 miliarde. Cei mai mulți dintre ei vor sosi în densele orașe din Asia sau Africa, exacerbând poluarea și epuizând resursele. Extinderea urbană alterează cele șapte criterii ale orașelor: vegetația naturală, terenul agricol, apa potabilă, locurile de muncă, locuințele, transportul și comunitățile. Orașe cu ritmuri alerte de creștere ca Niamey, Kano, Sikasso ori Bobo-Dioulasso în Africa de Vest sub sahariană, deja transformă suprafețele împădurite în terenuri arabile irigate pentru a hrăni populația în creștere.

Planificarea urbană poate încetini o astfel de degradare, dar protejarea terenului natural și agricol, corpuri de apă și biodiversitatea sunt tot mai rar priorități pentru municipalități.

Planificatorii se focusează pe crearea de locuri de muncă, locuințe, transport, creștere economică.

O nouă planificare a orașelor trebuie abordată, una globală și regională. Trebuie să se ia în considerare zonele care pot suporta creșterea populației fără a deteriora prea mult amprenta ecologică deja destul de apăsătoare. De aici excludem arealele populate, fără resurse sau declarate rezervații și parcuri naționale. Ne rezumăm la locuri cu un climat cald și umed potrivit pentru creșterea culturilor cum ar fi stepele și pădurile din zonele temperate și tropicale.

În al doilea rând, în regiunile metropolitane trebuie să se știe unde se vor acomoda cei veniți. în mod curent oamenii se concentrează în regiunile de dezvoltare urbană necontrolată. Mai bine ar fi ca ei să locuiască în periferii ori orașele satelitare.

Top Videos of the Day

Astfel există spațiu pentru comunități sustenabile, se va evita risipa de teren prețios. Orașe satelit bine manageriate pot fi întâlnite în jurul Barcelonei, iar comunități compacte au fost stabilite în Portland, Oregon sau Canberra, Australia.

O asemenea viziune necesită o coordonare mondială. Sunt necesare politici naționale și internaționale pentru protecția mediului, dezvoltarea urbană și migrație, iar fiecare oraș trebuie să dezvolte un plan urban regional.

Asemenea unui tsunami, urbanizarea se dezvoltă, limitele orașelor se lărgesc, iar orașele satelitare cresc. Motivul pentru care expansiunea este atât de dăunătoare poate fi găsită în originile orașelor. Cele mai multe așezări au fost întemeiate pe soluri agricole lângă o sursă de apă și vegetație. Clădirile, culturile, pășunile și pădurile evoluau de cele mai multe ori în cercuri concentrice. Episoade ale urbanizării acoperă și poluează resurse naturale valoroase.

Acest trend se aplică tuturor orașelor, de la cele mici (sub 500000 locuitori) la cele mari (peste 10 milioane).

În jurul orașelor americane Salt Lake City, Utah sau Denver, Colorado, multe terenuri agricole au fost acoperite cu case. Ecosistemele naturale s-au micșorat, fragmentat și degradat. Zonele de recreere înverzite și împădurite se situează din ce în ce mai departe de cele locuite. Apa din fântâni se găsește la adâncimi mai mari, izvoarele și zonele umede au secat, iar fauna s-a diminuat. În mod similar, în Seul o centură verde a fost transformată în parcuri separate de autostrăzi. Dezvoltarea urbană necontrolată se derulează în China cu viteze uluitoare, fără precedent.

Planificarea urbană necesită multă expertiză. Esențiali sunt experții în: ecosisteme, ecologie, calitatea și cantitatea apei, productivitatea și calitatea solului pentru agricultură, economie, transport infrastructură inginerie și dezvoltarea comunității. Agențiile internaționale, organizațiile non-guvernamentale, academicieni și profesioniști ar trebui să se afirme cu studii de caz, exemple, modele și proiecte noi. Societatea trebuie să gândească global, să planifice regional și să acționeze local.

Citește și: Va fi acesta sfârșitul cărbunelui?

Germania și revoluția energiei regenerabile

Este știința accesibilă doar celor bogați? #urbanizare #planificare urbana #urbanism