Resturi de origine antropogenă au fost descoperite pe tot cuprinsul oceanelor. Particule de #plastic au fost găsite în sute de specii de organisme marine, inclusiv în multe specii de pește și de crustacee comercializate pentru consumul uman. Un studiu recent a găsit plastic în unul din fiecare patru pești vânduți în Statele Unite și Indonezia. La nivel global consumul mediu de pește pe locuitor este de aproape 20 kg echivalând cu circa 17% din proteinele consumate existând deci expunerea oamenilor la plastic

Plasticul din farfurie: Consumul de midii, stridii ar putea fi principala cauză a ingestiei de microplastic deoarece oamenii le consumă întregi.

Midiile pot reține plasticul în sistemul digestiv pentru 48 de zile. Se estimează că marii consumatori de midii din Belgia pot ingera până la 11000 bucăți de microplastic într-un an (o medie de 90 particule la o masă cu o medie de 122 de mese). 

Plasticul, magnet pentru #poluanți care dăunează organismului: în #mediul marin plasticul este o sursă de eliberare a poluanților cât și o sursă de atragere. Plasticul absoarbe metalele grele, DDT, bifenili policlorinați și poluanți organici persistenți. Ingestia acestor resturi de plastic marine care conțin cantități mari de poluanți reprezintă pentru unii cercetători un pericol cu mult mai mic decât cel produs de expunerea la culturi tratate cu erbicide, arderea deșeurilor, incendii chimice și industriale.

Costul economic și social al poluării plasticului: Plasticul marin au un substanțial rol negativ asupra ecosistemului.

Top Videos of the Day

Cuantificarea costului este deosebit de dificilă dar este cunoscut faptul că influențează anumite sectoare ale economiei în mod direct: transportul marin, pescuitul, acvacultura, turismul și recreerea. De multe ori activitățile economice care suferă sunt și cele care au produs prejudiciul, exemplu fiind turiștii care poluează în mod frecvent. Costul tuturor activităților care poluează este estimat la 75 miliarde dolari. O analiză arată că pentru mediul marin costul se ridică la 8 miliarde dolari. Sectoarele alimentar, al băuturilor și retail sunt responsabile pentru două treimi din acest cost. Estimările sunt făcute de pierderile suferite de pescuit, acvacultura, și de industria turismului plus costul curățării plasticului de pe plaje. 

Citește și: Sistemul urban Pearl River Delta din China este mai mare decât Tokyo

Tendințe în evoluția densității populației din mediul urban în Asia de Est