Rezoluţia semnată la Cluj de cele trei formaţiuni politice maghiare, adică, U.D.M.R., P.P.M.T. şi P.C.M., redă în mod explicit doleanţele maghiarilor, în ceea ce priveşte Ţinutul Secuiesc. Din acest document, reiese că ei doresc obţinerea autonomiei Ţinutului Secuiesc, în sensul că acest ţinut să devină autonom ,,în limitele sale istorice". Vor, cu alte cuvinte, să existe aici organe legislative şi executive regionale independente şi de sine stătătoare, cu aparat administrativ propriu..

Aceste doleanţe ale maghiarilor au mai fost şi înainte vehiculate, însă, de data aceasta, rezoluţia este susţinută de partidele politice maghiare, cât şi de populaţia maghiară.

Se vrea o întoarcere la vechea administraţie, la structurile Scaunelor Secuieşti. Mai mult decât atât, se arată în rezoluţia cu pricina că ar fi profitabil şi pentru românii, majoritari, în Ţinutul Secuiesc, acest demers.

Ion Codru Drăguşanu, prin secolul al nouăsprezecelea, scria, căndva, în cartea sa, despre unguri că ,,măcar că şi desculţi poartă pinteni"...

Dincolo de firea acestei minorităţi, totuşi să susţii că o astfel de autonomie ar fi în avantajul românilor, pentru că "o comunitate în siguranţă contribuie semnificativ la progresul întregii ţări" sfidează un bun simţ elementar şi o raţiune minimă. Aşa reiese din textul rezoluţiei respective şi se completează că formaţiunile politice maghiare şi-au propus un dialog cu majoritatea românească din Ţinutul Secuiesc.

Ca un argument al acestui deziderat, maghiarii aduc în prim plan ideea efortului pe care l-au făcut de-a lungul istoriei, de a-şi păstra identitatea şi de a nu fi asimilaţi, prin politicile de asimilare ale majorităţii guverenelor române.

Top Videos of the Day

Drept urmare, concluzionează că singura şi cea mai eficientă măsură de păstrare şi perpetuare a identităţii maghiare ar fi instituţia autonomiei.

Prin această rezoluţie, partidele maghiare vor să întoarcă roata istoriei, sa revină la structurile Scaunelor Secuieşti, structuri perimate, fireşte, depăşite de timp. În plus, atunci când afirmă că autonomia ar fi în interesul românilor uită lecţia istoriei de odinoară. Romănii din Transilvania, inclusiv din Ţinutul Secuiesc şi-au obţinut cu greu libertatea şi independenţa. Eforturile unioniste ale Regelui Ferdinand numit Loialul şi Întregitorul, ale Reginei Maria, diplomată şi numită de români ,,mama răniţilor" ar fi reduse la zero. Istoria nu poate fii întoarsă din drum. Populaţia română asuprită din Transilvania de atunci i-a primt ca pe nişte eliberatori, pe cei doi monarhi în prima lor vizită în Transilvania unită cu ţara ,,mumă".

Ca să iei decizii corecte trebuie să te raportezi la trecut, la istorie. Şi să mai afirmi, referitor la rezoluţia respectivă ,,cred că autonomia este o declaraţie supremă de loialitate faţă de statul român", asta este chiar sfidare! #ROMANIA #Unire