Începând cu 1 ianuarie au intrat în vigoare o serie de modificări legislative de interes general. În primul rând, este vorba de salariul minim brut pe economie, care este acum de 1.900 lei, marcând o creștere de la 1.450 lei. Această creștere a fost generată de măsura mutării contribuției din sarcina angajatorului, în sarcina angajatului. Salariul mediu brut pe țară, pe de altă parte, este de 4.162 lei și este luat ca bază de calcul pentru diverse indemnizații și plafoane.

Contractele de muncă cu normă parțială vor fi impozitate la nivelul salariului minim pe economie, adică, 1.900 lei, indiferent de numărul de ore lucrate, excepție făcând contractele încheiate cu studenții, pensionarii, sau salariații cu venit cumulat, atingând suma de 1.900 lei.

Contribuțiile salariale aflate acum în sarcina salariatului se vor reține de la sursă în următoarele procente: contribuția pentru pensie este de 25%, cea pentru sănătate este de 10%, impozitul pe salarii, 10%.

În plus, angajatorul plătește contribuiția asiguratorie de muncă, de 2,25%.Termenul general valabil de raportare în Revisal a acestor modificări survenite în legislație, este de 31 martie 2018. Legea prevede ca modificările la contractele individuale de muncă să fie transmise în Revisal cu cel puțin o zi înainte de data producerii efectelor.

Referitor la declarațiile fiscale pentru persoanele juridice, acestea se vor depune doar on-line, din 2018. Casele de marcat cu jurnal electronic vor fi obligatorii de la 1 iunie 2018 pentru societățile mici și mijlocii și de la 1 august 2108 pentru societățile mici.

Top Videos of the Day

Cât despre impozitul pe dividente, acesta rămâne la 5%. Impozitul pe venituri, pentru persoane fizice a scăzut de la 16 la 10%, excepție făcând drepturile de autor, fiind de 7%.

În 2018, zilele libere vor fi: 1/2 ianuarie, 24 ianuarie, 8/9 aprilie , adică prima și a doua zi de Paști, 1 mai, 27 și 28 mai, adică, prima și a doua zi de Rusalii, 1 iunie, 15 august, 30 noiembrie, 1 decembrie, 25 și 26 decembrie.

Schimbările importante pentru populație și pentru firme au început a fi aplicate, cum spuneam, din1 ianuarie 2018. Persoanele cu activități independente, avocați, jurnaliști, scriitori, notari, medici vor achita, conform noilor reglementări, contribuțiile sociale calculate la nivelul salariului minim pe economie, nu raportate la sumele obținute până acum.

Acestea sunt doar câteva din modificările legislative adoptate începând cu 1 ianuarie 2018, modificări de interes general, doar un singur lucru ar mai fi de adăugat, și pe acela îl știm cu toții, că „unde-i lege, nu-i tocmeală” #ROMANIA #Aplicatie