Nimeni nu este deasupra legii. Un principiu general valabil acceptat, promovat și practicat în toate societățile democratice.

Dar ce se poate spune despre o acțiune care pornind de la respectarea aplicării acestui principiu încercă să treacă aparent neobservată o chestiune favorabilă unor anumite persoane deținătoare a unor funcții publice, decidenți în materie de reglementare. În baza principiului menționat se încearcă scoaterea din zona responsabilității a celor care contribuie la elaborarea și aprobarea de acte normative. O astfel de inițiativă nu este altceva decât o eludare a principiului egalității în fața legii.

Chiar dacă aparent eludarea responsabilității se va prezenta ca fiind de natură a asigura desfășurarea activității de reglementare și exercitarea cu buna credință a atributelor funcției de către personalul implicat în activitățile respective nu este altceva decât o eludare a legii în general și contravine grav regulior democratice.

Funcțiile publice vizate de a fi scoase din sfera responsabilității pentru acte de reglementare de tip legislativ nu sunt parlamentarii ci miniștrii, secretarii de stat, șefi de companii și regii autonome ori autorități de reglementare în diverse domenii ce implică autoritatea statului, șefi de consilii județene, prefecți, primari, viceprimari. Nu vi se pare că este prea mult, să se aplice o asemenea prevedere normativă aproape peste tot unde ar putea exista un anumit interes de reglementare cu putere de lege a oricăror activități în beneficiul personal, partinic și nu general. Este clar că este prea mult. Cei care ocupă funcțiile respective trebuie să își îndeplinească atribuțiile prevăzute în fișa postului fără părtinire dar mai ales cu responsabilitate. Responsabilitatea funcției deținute și a bunului mers al tuturor angrenajelor atribuționale.

Top Videos of the Day

Acea responsabilitate cunoscută de către toți, pe care o ști și accepți de la început, nu o a afli după ce ajungi în funcția respectivă și vrei să scapi de ea.

Legiferarea unei asemenea scoateri în afara zonei de responsabilitate este păguboasă, periculoasă și nu poate decât să dăuneze.

Este un pic curios dar și pervers dacă vreți, să tot bați toba pe necesitatea unei legii privind responsabilitatea judecătorească, deși în prezent sunt prevederi normative în acest domeniu și discret prin manevre ascunse bine ticluite să vrei să scapi de responsabilitate o întreagă armată de funționari și demnitari ocupanți ai unor funcții publice sau poziții de reglementare de tip juridic. O asemenea lege odată adoptată produce efectele scontate. Unde-i lege nu-i tocmeală și atunci nu-i mai poți trage la răspundere pe împricinați.

Nu domnilor nu se face așa. Nu acceptăm, nu ne trebuie și nu vrem să se ajungă la justificări de intenție argumentate sau nu, ori la trimiteri spre o nouă comunicare defectuoasă a actualilor guvernanți. #politica penală #Educatie