Liderul principalului partid de guvernamânt a făcut o declarație impozantă de intenție ”Hotărâți să exercităm puterea”. Corect am spune, sunt beneficiarii direcți ai rezultatului alegerilor parlamentare și ca atare dețin într-un anume fel puterea. Dar sa fie foarte clar nu puterea absolută. Mai mult decât atât este o putere dobândită prin votul unei părți a electoratului reprezentând de fapt încrederea acordată de acesta și nu o putere în sine.

Prin votul respectiv s-a dobândit dacă vreți dreptul de a decide în probleme de interes general național. Acest drept conferit trebuie exercitat în numele întregii țării, a fiecărui cetățean indiferent pe cine a votat sau dacă nu a votat.

Nu se exercită puterea, subliniem încă o dată, obținută în acest fel, în mod discreționar și în niciun caz în interes de grup sau personal. Puterea se exercită în interes național.

Este astfel de neînțeles cum actualii guvernanți nesocotesc un asemenea principiu de bază, elementar prin tot ceea ce fac în materie legislativă, pe care au mai şi catalogat-o și ca având un caracter de urgență. Să nu ți cont de doleanțele a zeci de mii de cetățeni care își spun păsul în stradă, pașnic, dar și de recomandările și pozițiile avizate ale instituțiilor abilitate în materie și chiar a avertizărilor din plan extern mi se pare că întrece cu mult ”nevoia” exercitării puterii.

Dacă mai adăugăm pripeala și modul de promovare dar și faptul că sunt multe indicii că actele normative respective sunt în beneficiul unor persoane și politicieni, au anumite lacune ori slăbesc fermitatea în aplicarea legii penale, parcă nu mai putem afirma că se exercită puterea în interes general.

Top Videos of the Day

Asemenea afirmații au un sâmbure de adevăr în esență din punct de vedere teoretic și al principiilor de conducere prin reprezentare, dar în contextul dat se trece de acesta fiind mai degrabă de interpretat ca un uz de putere în interes personal ori de grup și în nici un caz în interes general.

Este de remarcat faptul că la această poziție fățișă de respectare a principiilor democrației a mai multor categorii sociale și instituții au aderat și persoane care susțin guvernul ori au votat în favoarea partidului de #Guvernământ pentru că nu se regăsesc în agest gen de exercitare a puterii.

Conștiința că nu așa se face și înțelegerea faptului că se merge astfel pe un drum greșit, determină astăzi cetățeanul să ia atitudine cu toate riscurile asociate. Viitorul este al nostru al tuturor și al urmașilor noștrii și suntem datori să ne implicăm în făurirea lui în inters general, conștienți fiind că ce facem în prezent ne afectează pe toți indiferent cine suntem și ce poziții deținem ori unde ne-am afla! #criza politică #Partide