Afirmam recent că Avocatul Poporului în persoana lui Victor Ciorbea avea un punct de reper în a ataca la Curtea Constituțională actul normativ în vigoare de peste 16 ani ce nu permite să fii ministru dacă esti condamnat penal, aspectul catalogat ca dreptate fiind cel de extindere a acestei reguli, principiu la toate demnitățile publice.

Vineri ”măria sa” Avocatul Poporului în persoana aceluiași Victor Ciorbea după ce declarase inițial că nu va ataca Ordonanța privind modificarea Codului Penal la Curtea Constituțională a revenit subit – ajutat - și a formulat totuși un asemenea demers.

Nu această schimbare bruscă de opinie ori cine și cum l-a determinat să o facă este interesant relevant, ci faptul că a ”reușit să descopere” motivațiile fundamentării corecte a acestui demers făcându-le și publice.

Un prim argument al atacării ordonanței respective îl constituie ambiguitatea definirii unor termeni, ce pare destul de bizar că a scăpat ”geniilor” care au gândit dar mai ales au elaborat proiectul în sine.

Nu trebuie să ai pregătire juridică să îți dai seama că legea în ansamblu cuprinde toate actele normative cu putere de lege: Legi, Hotărârii și Ordonanțe ale Guvernului, Ordine de ministru sau ale altor autorități de reglementare, dar și Hotărări ale istituțiilor abilitate, Consilii Județene și Locale, Prefecturi ș.a..

Astfel că alocuțiunile din ordonanța atacată sunt lapidare făcându-se referire doar la Legi și Ordonanțe de Guvern. Cum ori fi scăpat din vizor celelalte acte normative sau ne putem oare întreba de ce?

Un alt punct de reper îl constituie încadrerea unor acțiuni din definirea infracțiunii de serviciu ca fiind de natură gravă fără a se detalia, descrie ce reprezintă ori care sunt faptele respective, în ce constă, din ce rezidă gravitatea ori cum se comensurează, deci fără reglementarea înțelesului acestui termen.

Top Videos of the Day

Se lasă astfel loc la interpretări viitoare ceea ce un act normativ nu trebuie să producă în planul aplicării, impunându-se astfel un mai mare grad de claritate. Problematica adoptării unui prag de 200 mii lei ca prejudiciu pentru incriminarea faptei ca infracțiune este un alt aspect ce trimite la diverse comentarii și supoziții.

Dar cel mai interesant aspect prezentat de Avocatul Poporului în justificarea atacării actului normativ la Curtea Constituțională îl reprezintă faptul că în fundamentarea urgenței aprobării acestuia se face trimitere la necesitatea implementării unei decizii a UE care de fapt are termen undeva în vara anului 2018.

Nu este așa că, la cum merg lucrurile la noi, în prezent, acest termen din 2018 este cam greu de respectat dacă nu se dă o ordonanță de urgență!

Lăsând bășcălia deoparte, cel puțin din aspectele descrise ca neconformități pentru un asemenea demers de promovare, adoptare a unui act normativ cu valențe deosebite în planul aplicării legii penale se justifică acțiunea de atacare la Curtea Constituțională.

Și uite cum din nou ”Domnul” Victor Ciorbea are dreptate.

Să așteptăm și să ne încredem în judecata dreaptă a celor de la Curtea Constituțională care trebuie să se pronunțe în spiritul Constituției României și în interesul tuturor cetățenilor ei.