Veniturile totale ale bugetului asigurărilor pentru șomaj încasate în anul 2015, în sumă de 1.790 milioane lei, sunt egale cu cele din anul 2014, au crescut cu 1,5% față de anul 2013 și sunt constituite din:

- veniturile sistemului asigurărilor pentru șomaj, 1.508 milioane lei;

- veniturile fondului de garantare pentru plata creanțelor salariale, 282 milioane lei.

O pondere importantă în totalul veniturilor încasate în anul 2015 o reprezintă contribuțiile de asigurări (angajatori și asigurați), de circa 95%, care în anul 2015 au fost în sumă totală de 1.693 mil. lei.

Cotele de contribuții obligatorii la bugetul asigurărilor pentru șomaj, pentru anul 2015, sunt cele prevăzute la art.

296^18, alin. (3), lit. d) și f) din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare, astfel:

contribuția la bugetul asigurărilor pentru șomaj, atât cea individuală, cât și cea datorată de angajator, este de 0,5%;

Contribuția datorată de angajator la Fondul de garantare pentru plata creanțelor salariale este de 0,25%.

Contribuțiile de asigurări (angajatori și angajați) în sumă de 1.693 milioane lei, au înregistrat o creștere de 12 % față de anul 2014 și sunt constituite, în principal, din:

contribuțiile angajatorilor în sumă de 982 milioane lei, reprezentând 55% din totalul veniturilor încasate. Din acestea ponderea cea mai importantă (72%) o reprezintă contribuțiile de asigurări pentru șomaj în sumă de 704 milioane lei, iar diferența (28%) este reprezentată de contribuția la fondul de garantare pentru plata creanțelor salariale în sumă de 278 milioane de lei.

Top Videos of the Day

contribuțiile asiguraților în sumă de 711 milioane lei, reprezentând 42% din totalul veniturilor încasate.

Veniturile obținute din contribuțiile la bugetul asigurărilor pentru șomaj au înregistrat o creștere cu 12 % față de anul 2014, care a fost influențată de: creșterea efectivului de salariați din economie; creșterea câștigului salarial mediu brut pe economie și a nivelului salariului de bază minim brut pe țară (la suma de 975 lei lunar începând cu 01.01.2015 și la 1050 lei începând cu 01.07.2015 ) ; efectuarea plății titlurilor executorii.

Potrivit datelor raportate prin contul de execuție centralizat al ANOFM, gradul de încasare a veniturilor totale la bugetul asigurărilor pentru șomaj a fost de numai 45%, cauza principală fiind gradul scăzut de colectare a acestor venituri de către ANAF, reprezentat de contribuțiile de asigurări pentru șomaj datorate de către angajatori și asigurați. Astfel, din totalul contribuțiilor datorate la bugetul asigurărilor, în sumă de 3.786 milioane lei, în anul 2015 s-a încasat efectiv numai suma de 1.693 milioane lei.

Dintre contribuțiile totale datorate bugetului asigurărilor pentru șomaj, cel mai scăzut grad de colectare l-au avut, ca și în anul precedent, contribuțiile de asigurări pentru șomaj datorate de angajatori (doar de 35%). La finele anului 2015, existau în sold venituri neîncasate provenind din contribuții la bugetul asigurărilor în sumă totală de 2.066 mil.lei, din care contribuțiile angajatorului erau în sumă de 1.799 mil. lei (87%), iar diferența în sumă de 267 mil.lei (13%) reprezintă contribuția asiguraților