În structură, populația activă a României, în anul 2015, de 9.159 mii persoane (8.535 mii persoane ocupate și 624 mii șomeri) era formată din 5.243 mii bărbați și 3.916 mii femei, dintre acestea 5.013 mii de persoane proveneau din mediul urban și 4.146 mii de persoane erau din mediul rural.

Populația activă a României a scăzut cu 84.000 de persoane comparativ cu anul 2014, când aceasta era de 9.243 mii persoane. Aceasta s-a datorat scăderii populației ocupate cu 79 mii persoane în anul 2015 comparativ cu anul precedent, concomitent cu reducerea numărului de șomeri cu 5 000 persoane față de anul 2014.

La rândul său, populația ocupată a scăzut pe fondul unei diminuări semnificative a populației care cuprinde alte categorii decât salariații, respectiv patroni, lucrători pe cont propriu, lucrători familiali neremunerați și membrii ai unei asociații agricole sau ai unei cooperative neagricole, chiar dacă numărul de salariați a înregistrat o creștere de 212.000persoane în anul 2015 comparativ cu anul precedent.

Salariații din domeniul serviciilor au înregistrat o creștere mai mare în anul 2015 comparativ cu anul 2014 (261 000 persoane), față de cei din domeniul industriei/construcțiilor care au înregistrat o scădere în anul 2015 față de anul 2014 cu 49 mii persoane.

În contextul Strategiei Europa 2020, la nivelul Uniunii Europene (UE) analiza ratei de ocupare se realizează pentru segmentul de populație cu vârsta cuprinsă între 20-64 ani, prin care s-a prevăzut ca 75% din această populaţie ar trebui să aibă un loc de muncă. România, prin Strategia Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă 2014-2020 își propune să impulsioneze eforturile de a atinge ținta națională pentru anul 2020, stabilită sub nivelul celei ale Uniunii Europene, și anume o rată de ocupare de 70% pentru populația în vârstă de 20-64 de ani.

Top Videos of the Day

Potrivit datelor comunicate de către INS, pe același segment de populație, în România, nivelul ratei de ocupare a populației în anul 2015, cu vârstă cuprinsă între 20-64 de ani a fost de 66%, mai mare cu 0,3% față de anul 2014 și cu 1,3% față de 2013 și la o distanță de 4 puncte procentuale față de ținta națională de 70%, stabilită în contextul Strategiei Europa 2020,