Nici nu s-au împrăștiat bine ”aburii” problematicii mișcărilor îndreptate împotriva intențiilor guvernului de modificare a Codului Penal și de promovare a unei grațieri pe fondul cărora se lansase teza unei lovituri de stat în contrapartidă cu o posibilă suspendare a președintelui, că primul care face o mișcare ”îndrăzneață” bine țintită este chiar Președintele României.

Punct de vedere exprimat clar de Președinte în sensul declanșării procedurii promovării unui referendum prin care poporul să se pronunțe asupra acestei probleme atât de disputate și comentate în prezent.

În primul rând să ne lămurim. Această adevărată ”mutare de șah” cu procedura referendumului este constituțională în contextul în care problema pentru care se solicită exprimarea voinței poporului trebuie să fie de interes național.

Procedura în sine impune mai întâi să se consulte Parlamentul și apoi să se organizeze referendumul.

Este astfel necesar să se ajungă la concluzia că există o problemă de interes național și în acest sens se fac trimiteri la programul de guvernare prezentat în recenta campanie electorală și mai ales la cel promulgat și aprobat în #Parlament, în care nu se regăsesc măsurile propuse de actualul guvern ce constituie „mărul discordiei”.

Cel puțin teoretic, acest aspect ar putea conduce la teza necesității exprimării voinței poporului și pe cale de consecință a aprecierii că este de interes național.

Astfel mișcarea Președintelui are valențele unei reale mutări de șah, care vine rapid ca reacție la încercările fanteziste de considerare a manifestațiilor din stradă ca având și imixtiuni politice și ca atare în ansamblu ar fi de fapt o încercare de lovitură de stat.

Top Videos of the Day

Trebuie reținut un fapt extrem de important, manifestanții nu au protestat împotriva guvernului ori a legitimității rezultatului recentelor alegeri parlamentare, ci împotriva eventualei adoptări a unor măsuri de inechitate socială cu tentă de favorizare a unor anumite persoane, cu precădere demnitari sau cu funcții publice ori politicieni.

Nu în ultimul rând trebuie subliniat faptul că, manifestările publice stradale au fost pașnice fiind de natură a exprima un anumit punct de vedere ca reacție la acțiunea în cauză a guvernului.

Ambele tabere, aflate în primul rând într-o dispută ideatică, în vederea realizării scopului urmărit trebuie să identifice problema, iar în baza unor argumente legale și morale să demonstreze că este de interes național pentru a putea justifica și promova acțiunea preconizată.

Acest deziderat al interesului național trebuie să primeze în toate acțiunile prezente și viitoare ale fiecărui actor al vieții politice și sociale din România. #Partide