Puterea poate fi înțeleasă ca derivând din exercitarea autorității ori poate fi asociată unei demnități ori funcții de rang înalt. Puterea derivă din funcție? Da se poate, dacă atributele funcției implică exercitarea autorității.

A nu se înțelege greșit faptul că puterea îți conferă drepturi deosebite, supreme. Nu, putem vorbii mai mult de o îndatorire ce presupune o mare responsabilitate în exercitarea acesteia.

Deținătorul sub o formă sau alta a unor atribute de #putere nu este deasupra tuturor și nu trebuie să facă uz nejustificat de putere sau să o folosească ca amenințare ori șantaj, în niciun scop.

Am afirmat și susțin în continuare faptul că, puterea dăunează grav sănătății și umanității.

Implicațiile uzului de putere dincolo de limitele legale sunt devastatoare. Abordarea oricărei problematici de pe picior de superioritate cu trimitere la sfera de putere consecventă nu este doar imorală, dar poate fi ilegală, abuzul fiind astfel pedepsit de comunitate în general și de lege în special.

Cine face uz de putere și cum o exercită

În primul rând indiferent de nivel în principiu puterea se exercită cu bună credință fiind asimilată ca o îndatorire derivată din statusul social și nu are tangență cu persoana care o exercită ori poziția sa.

Orice manifestare ca act de putere îi afectează pe cei asupra cărora se răsfrânge dar și pe cei care o exercită, urmările fiind uneori incomensurabile. De aici și responsabilitatea deosebită în exercitarea puterii.

Puterea poate corupe prin iraționament la nivelul celui care face uz nejustificat de ea.

Top Videos of the Day

Dar poate corupe prin influență și în mediu exterior sferei sale fie prin trimitere la ceea ce se poate întâmpla dacă nu se dă curs unor solicitări fie prin acțiunea cointeresată a unora de a intra în grațiile persoanei deținătoare.

De cele mai multe ori puterea corupe de o parte și de alta prin urmărirea atingerii unor scopuri și interese personale sau de grup, în contradicție adesea cu interesul general sau binele social.

Nivelul la care se poate ajunge la un moment dat pe scara devenirii sociale poate corupe caracterele slabe, cărora puterea le dă aparența unor poziții sus-puse ori de forță.

Puterea se poate impune sau recunoaște și este vădit legată de acțiunea sau reacția situațională a oamenilor.

Oamenii cu adevărat puternici se feresc să facă caz sau să uzeze de puterea ce o dețin fiind conștienți că nu este necesară demonstrarea acestui fapt.

Ești cu adevărat puternic când știi ce alții nu știu și poți să o arăți, dar nu o faci! #Coruptie #Educatie